Welkom bij Stichting Historische Kring Losser

Stichting Historische Kring Losser (HKL)
De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het behoud van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (in zonderheid van de dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van deze informatie in boeken en andere publicaties en het organiseren van lezingen en exposities. Hierdoor blijft de kennis van het verleden actueel, toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en bewaard voor het nageslacht.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De HKL is door de belastingdienst, onder nummer 8166.57.026/57536, aangemerkt als een (culturele) ANBI.

Bankrekening t.n.v. Stichting Historische Kring Losser:
IBAN: NL35RABO0337308098
BIC: RABONL2U

Kamer van Koophandel nr. 41027792


Laatste nieuws

Het kasboek van de dominee is opgenomen in de boekwinkel voorintekening is mogelijk tot 5 september 2017. Lees verder

Oet Dorp en Marke 2016-4 is beschikbaar Lees verder

'Mijn Stad Mijn Dorp' en 'Aanmelding nieuwsbrief' zijn toegevoegd aan de menu keuze

De Zoekerschool Krant is toegevoegd Lees verder

Jaarverslag 2015 Lees verder

In de rubriek 'activiteiten' is de Jaarvergadering 2016 en excursie naar Bevergern toegevoegd Lees verder

Omdat het boek 'Recht en onrecht in de Marke Losser' al geruime tijd is uitverkocht, is de tekst op deze website geplaatst Lees verder

© 2009 Stichting Historische Kring Losser

Voor het laatst bijgewerkt: 26 juni 2017