Agenda

Tenzij anders vermeld zullen alle avonden vinden plaats bij Grand Café Smit, Brinkstraat 34-36 in Losser en beginnen om 20.00 uur.

Maandag 5 februari 2018: Jan van Rijn over de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is niet alleen het symbool van de Nederlandse strijd tegen het water, maar is onmisbaar voor de waterhuishouding in de gebieden rond het IJsselmeer. De renovatie van de dijk en de lichtkunstwerken waren eind vorig jaar volop in het nieuws. De lezing behandelt de (eerste) plannen voor afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee tot de huidige situatie en de toekomst van de dijk. Dit wordt ondersteund door veel (oude) foto's, videobeelden en animaties van en over de dijk. Een stukje over de Afsluitdijk in de oorlog ontbreekt uiteraard niet. Ook komen de veranderingen als gevolg van de dijk en de inpolderingen voor mensen, dieren en planten aan bod.

Nota Bene
Eerder was voor deze avond een lezing door Wim Nijhof aangekondigd. Door omstandigheden zal het boek over Gerrit Jan van Heek jr., dat de heer Nijhof zou bespreken, niet verschijnen. Wij zijn blij dat de heer Jan van Rijn, uit Weerselo, bereid was de lezing over de Afsluitdijk, die hij op 12 maart voor ons zou houden, naar 5 februari te verplaatsen.

Zaterdag 10 maart 2018: Open Huis in het Kulturhus

Het Kulturhus, waarin wij sedert het begin van het jaar gehuisvest zijn, wordt op 9 maart officieel geopend. De openingsbijeenkomst is alleen voor genodigden. Op zaterdag 10 maart gooien de 'participanten' van het Kulturhus echter alle remmen los en zetten hun poorten wijd open. Iedereen, die de HKL een goed hart toedraagt, is op die dag van harte welkom om een kijkje te komen nemen in ons nieuwe onderkomen. Het programma voor die dag staat op dit moment (half januari) nog niet vast. (We zijn nog te druk bezig met verhuizen en inrichten). Zo spoedig mogelijk volgt er meer informatie op deze site en ook in de weekbladen. Ook via onze Nieuwsbrief zullen we de nodige informatie verspreiden.

Maandag 12 maart:

De eerder aangekondigde lezing voor deze avond is verplaatst naar maandag 5 februari. In verband met het Open Huis op zaterdag 10 maart komt de avond te vervallen.