Agenda

Attentie: alle bijeenkomsten vinden plaats bij Grand Cafe Smit, Brinkstraat 34-36 in Losser en beginnen om 20.00 uur

Maandag 11 februari 2019: ‘Losser vertelt’; films van Rob Smit

In het kader van ‘OVERAL!OVERIJSSEL’, het provinciaal programma cultuurdeelname 2009-2012, waarin ook de gemeente Losser deelgenoot was, heeft Rob Smit in die periode voor de HKL enkele films gemaakt, onder de titel ‘Losser vertelt’. Die opnames zijn, samen met ouder materiaal verwerkt tot films, die een leuk beeld geven van een historie, die nog niet zo ver achter ons ligt. Enkele van die films worden die avond vertoond en wel ‘Losserbrugge’, ‘De Scouting’ en ‘De Dorpsbleek’.

Maandag 18 maart: Familiewapens en heraldiek door Gerard Snippert

Gerard Snippert, afkomstig uit Overdinkel, neemt ons in een boeiende Powerpointlezing mee, in de wereld van de heraldiek, met zijn wapenschilden, vormen, symbolen en kleuren. In Europa werd het in de loop van de twaalfde eeuw de gewoonte, om het wapenschild van ridders te versieren met kleuren en symbolische voorstellingen, om in de strijd te kunnen laten zien tot welke partij men behoorde. Dat mondt uiteindelijk uit in erfelijke familiewapens waarmee men zich kon onderscheiden van andere families. Alom wordt gedacht dat familiewapens, omdat ze ons aan riddertijd doen denken, zijn voorbehouden aan de adel. Verassend is echter dat ook de gewone burger een familiewapen kan laten ontwerpen, ook nu nog. In de lezing komt dit natuurlijk ook uitgebreid aan bod.