Open monumentendagen

Open Monumentendagen 2019

Op 14 september, de tweede zaterdag van die maand, is het ook dit jaar weer Open Monumentendag in de gemeente Losser.
En dat betekent dat iedereen in alle opengestelde monumenten van harte welkom is. En de toegang is steeds gratis.

     

Op zondag 15 september zijn er activiteiten in De Lutte.

Deelnemende monumenten in Losser en Glane (zaterdag 14 september)

Steenfabriek De Werklust:

Helaas kan de Steenfabriek dit jaar NIET meedoen met Open Monumentendag.

Martinustoren:

Er zijn gidsen aanwezig die doorlopend rondleidingen verzorgen, waarbij ook de toren beklommen kan worden. De toren is geopend vanaf 11.00 uur en sluit om 16.00 uur.

H. Maria Geboortekerk:

Er wordt extra aandacht gevraagd voor de prachtige gebrandschilderde ramen en de apostelbeelden. Geregeld bespeelt organist Carlo van den Beld het orgel. Tussendoor is hij graag bereid geïnteresseerden over het orgel te vertellen. In verband met een uitvaart is de kerk pas om 12.30 uur open voor de Monumentendag en sluit om 16.00 uur.

Protestantse kerk en Aleida Leurinkhuis:

Er zijn gidsen aanwezig om u alles te vertellen over de geschiedenis van het ruim 200 jaar oude kerkgebouw. Hier zal Harold Vriesema het uit 1725 stammende Martensorgel regelmatig bespelen. Hij is ook graag bereid om over het orgel te vertellen.

De deuren openen hier om 11.00 uur. In verband met een eigen activiteit van de kerkelijke gemeente worden de deuren hier al om 15.00 uur gesloten.

Syrisch Orthodoxe klooster:

Het klooster St. Ephrem de Syriër is het hart van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Nederland en kan bezichtigd worden tijdens een rondleiding, die om 14.00 uur begint. (Adres: Glanerbrugstraat 33 in Glane).

De toegang tot alle activiteiten op Open Monumentendag is gratis.

Open Monumentendag in De Lutte (zondag 15 september)

Plekken van Plezier is het thema van de open monumentendagen 2019. In dat kader heeft een werkgroep van De Dree Marken alle horecagelenheden die er ooit in De Lutte, Berghuizen en Beuningen waren, in kaart gebracht.
Foto’s en beschrijvingen van die lokaliteiten zijn op een kaart vastgelegd.
Deze kaart is al bezorgd bij alle leden van de historische verenigingen van De Lutte en Losser, maar is op zondag 15 september ook gratis te verkrijgen bij de VVV De Lutte (Erve Boerrigter).

De kaart is ook digitaal beschikbaar (met een fietsroute langs nog bestaande horeca).
Kijk op www.dedreemarken.nl voor een instructie hoe je deze kaart op je mobiele telefoon kunt installeren.

Bij een aantal karakteristieke cafés, die nog steeds bestaan wordt op zondag 15 september van 10.00-16.00 uur bijzondere aandacht besteed aan de historie van het café.

In café Olde Weghuis ’n Branderd’, Enschedestraat 111 Oldenzaal (Zuid-Berghuizen) wordt een doorlopende presentatie gehouden over de historie van het café.

Op het Dorpsplein in De Lutte (onder de bomen) staat een presentatie opgesteld over de oude horeca en de geschiedenis van het dorpsplein.

Op beide locaties is zolang de voorraad strekt de kaart ook gratis verkrijgbaar.

Open Monumentendag wordt met financiële steun van de gemeente  Losser georganiseerd onder auspiciën van de Historische Kring Losser en de Dree Marken in De Lutte.