Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2001

Terug naar actuele jaarverslag   

Jaarverslag 2001

ALGEMEEN

De Historische Kring Losser stelt zich ten doel de kennis van en de interesse voor de geschiedenis van Dorp en Marke Losser te bevorderen.

Naast alle activiteiten  voor leden/donateurs, zoals dia-lezingen en excursies, wordt veel tijd en energie besteed aan het schrijven en uitgeven van boeken over de geschiedenis van Losser. Dat heeft vanaf de oprichting in 1969 geresulteerd in een vijftiental uitgaven.

Daarnaast geeft de HKL elk kwartaal ‘OET DORP EN MARKE LOSSER’ uit.

De fraaie vorm, die de uitgave sedert juli 2000 heeft, leidt op allerlei fronten tot veel waardering. In 2001 vormden de fraaie vorm èn uiteraard de inhoud van ‘OET DORP EN MARKE LOSSER’ de basis voor het winnen van de derde prijs (ƒ 500) bij de gemeentelijke wedstrijd ‘Het Lokaal Compliment’ voor ‘Vernieuwend en Onbetaalbaar Vrijwilligerswerk’.

Wij willen daarom dit jaarverslag beginnen met het uitspreken van onze dank aan al onze vrijwilligers voor hun bijdrage aan het succes van de Historische Kring Losser.

BESTUURSVERGADERINGEN  HISTORISCHE KRING

Deze vergaderingen vinden plaats bij de bestuursleden aan huis.

Er is vergaderd op: 15 januari26 februari19 maart1 mei
8 juni10 september8 oktober5 november
10 december

En het bestuur ziet er zo uit:

Thea Evers-Evers (vz.)Staringstraat 77581 BL Losser5382613
Herman Bourgonje (secr.)Enschedesestraat 197582 AE Losser5381615
Georg van Slageren (penn.mr.)Hogeweg 367582 CH Losser5382850
Leo AugustijnZweermanstraat 16a7582 AN Losser5386190
Gerda HogebrinkLutterstraat 557581 BT Losser5381291
Stieny Meijerink-HanninkLutterstraat 537581 BT Losser5385396
Hermien Scholten-VosGronausestraat 987581 CJ Losser5381972
Suub SmitSt. Maartenstraat 247581 AL Losser5388996

ACTIVITEITEN

8 januari

De inmiddels traditionele Nieuwjaarsreceptie met de niet minder traditionele en zoals altijd zeer geslaagde diaquiz. Een zeer goed bezochte bijeenkomst, de eerste van het nieuwe jaar, gezellig. Een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

februari en maart

In deze maanden organiseerden we twee keer een rondleiding in het Van Deinse Instituut in Enschede. Ongeveer 20 leden maakten van de gelegenheid gebruik om eens wat meer over de activiteiten van deze instelling te weten te komen.

12 maart

Henk Frons, freelance fotograaf  uit Ootmarsum, verzorgde deze avond een dialezing over de planten- en dierenwereld van Noord - Oost Twente. Voorafgaand aan de dialezing stonden we stil bij het feit dat we omstreeks de jaarwisseling ons 400e lid/abonnee op Oet Dorp en Marke Losser konden inschrijven. Broer en zus Holtkamp werden door hun vader tegelijk opgegeven als lid en werden door onze voorzitter Thea Evers in het zonnetje gezet en werden behalve met een bloemetje verrast met alle door de HKL ooit uitgegeven boeken (uiteraard voorzover nog niet uitverkocht).

22 april

Zoals gebruikelijk was aansluitend aan de traditioneel korte jaarvergadering een excursie gepland. Er was op deze mooie zondagmiddag een behoorlijke belangstelling voor de rondleiding door kasteel Bentheim. 

6 mei

Op deze dag vond de herhaling plaats van ‘het reisje’ van vorig jaar naar het Neanderthalmuseum, de bedevaartskerk in Niveges en het slot Nordkirchen. Vorig jaar moesten we 17 mensen teleurstellen. En nu hadden we weer een bus vol. Erg de moeite waard.

27 mei

Alweer een buitenactiviteit op deze voorjaarszondagmiddag. Onder leiding van mevrouw Stieny Meijerink (voor de geschiedenis) en de heer Lammert de Veen (voor de flora en fauna) kon een wandeling gemaakt worden door het Ruenberg

17, 18 en 19 augustus

De HKL was ook present op het jaarlijkse Bruegheliaanse festijn. Mede dankzij de medewerking van enkele trouwe vrijwilligers konden wij ook dit jaar weer acte de presence geven en bovendien van onze boekverkoop een succes maken.

16 september
De route van het jaarlijkse reisje voerde deze keer door de Baumberge. Er werd koffie gedronken in het schilderachtige dorpje Schapdetten. Het volgende doel van de excursie bestond uit een bezoek aan het Alte Schiffshebewerk Henrichenberg in het Dortmund-Emskanal. Een scheepslift uit 1899, een prachtig voorbeeld van technisch vernuft . In de oude machinekamer is een permanente expositie ingericht met aandacht voor de techniek. In een museumschip wordt de sociale geschiedenis in beeld gebracht en de twee imposante torens konden worden beklommen. Al met al een prachtig industriemuseum, zowel binnen als buiten.
Daarna voerde de reis naar Schloss Cappenberg, een barokpaleis aan de rivier de Lippe. We bezichtigden de Stiftkapel, met het prachtige koorgestoelte, een oud crucifix, een beroemde Barbarossakop en een schitterend orgel. In het slot zelf was een tentoonstelling met schilderijen en tekeningen van de beroemde architect Le Corbusier. Na het diner in Davensberg, een dorp in een bosgebied ten zuiden van Münster, ging het via een mooie route weer huiswaarts.

29 oktober

De heer Klerebezem hield een lezing over kasteel Twickel en ondersteunde dit interessante stuk Twentse geschiedenis met fraaie dia’s.

15 november

De filmavond over ‘Das alte Münsterland’ was een groot succes met 140 bezoekers. Gelukkig hadden we voorzien dat niet alle bezoekers een plaats zouden kunnen krijgen in de herberg van hotel Smit en daarom waren we voor deze ene keer uitgeweken naar zaal Schorfhaar.

EN OOK NOG……….

is medewerking verleend aan de ‘Atlas voor dialecten’. Een initiatief van het Meertens Instituut te Amsterdam in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Leiden, die daarvoor naar Losser kwamen.

werd meegewerkt aan de Losserse Onderwijsdag, als uitvloeisel van onze activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van een ‘historische’ lesbrief voor de basisscholen in Losser.

werd in september meegewerkt aan drie avonden van de jongeren van de ‘Böggelrieders’.

werden in de vorm van diapresentaties vijf keer ‘optredens’ verzorgd voor verenigingen, scholen en in het verpleeghuis.

waren we enkele keren vertegenwoordigd bij presentaties van ‘Twentse’ boeken.

is de Historische Kring Losser ‘vast’ vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Dorpsbleek, de Gemeentelijke Straatnaamcommissie, de Gemeentelijke Monumentencommissie en de Commissie Open Monumentendag.

HET JAAR WERD BESLOTEN MET ….

De herdruk van een historisch boekwerk.

Vijfenzeventig jaar geleden verscheen het eerste boek over de geschiedenis van Losser, getiteld “Losser voorheen en thans”, geschreven door de toenmalige burgemeester C.J.A. van Helvoort. Het is een boek dat  zeldzaamheidswaarde heeft. Ook in Losser zijn maar weinig mensen die een exemplaar van deze uitgave uit 1926 bezitten.

Burgemeester Van Helvoort was zeer geïnteresseerd in de historie van Losser en heeft daarvoor veel archiefonderzoek verricht. Ook de geschiedenis van de kerkdorpen Overdinkel en Glane die toen nog niet zo lang bestonden, had zijn belangstelling. De Lutte en Beuningen komen in zijn boek ook aan de orde.
Van Helvoort neemt ons mee op een wandeling door zijn hele gemeente, beschrijft de situatie in de Twintiger jaren en vertelt zeer veel wetenswaardigheden over de geschiedenis van al hetgeen hij op zijn weg tegenkomt.

Al met al een uniek boek, boordevol historische informatie en voorzien van ongeveer 50 door de schrijver zelf gemaakte foto’s. Interessant voor iedereen die ook maar enigszins geïnteresseerd is in de geschiedenis van ons dorp.

De Historische Kring Losser had in 1996 al een fotomechanische herdruk van dit boek uitgegeven. Achteraf gezien in een veel te beperkte oplage, want het boek was binnen de kortste keren uitverkocht.

Omdat er nog steeds navraag naar het boek werd gedaan en in de wetenschap dat het ledental van de Historische Kring sinds 1996 met ongeveer 150 is gestegen naar (bijna) 450, werd besloten tot een tweede herdruk zodat ook onze nieuwste leden dit unieke boek in hun bezit kunnen krijgen. Deze herdruk verscheen kort voor Sinterklaas en er werden binnen een maand 200 exemplaren van verkocht.

Losser, april 2002

H. Bourgonje, secretaris