Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2004

Terug naar actuele jaarverslag   

Jaarverslag 2004

*Het jaar begon traditioneel met de nieuwjaarsreceptie (5 januari), met zelfgemaakte boerenjong’s en knieperkes. De diaquiz stelde onze kennis over Losser weer danig op de proef.

*Op 8 januari was het bestuur aanwezig op de ‘niejoarsvesiet’ van onze zustervereniging De Dree Marken in Erve Boerrigter in De Lutte. Behalve de “beste wensen”, werd daar een groot aantal foto’s overhandigd, afkomstig uit het archief van de Twentsche Courant Tubantia, waarop gebeurtenissen uit De Lutte zijn vastgelegd. Het betreft circa 300 foto’s van evenementen, mensen, het verenigingsleven en opvallende gebeurtenissen uit het Losserse kerkdorp. Voorzitter Ria Nijhuis-Egberink was zeer verheugd met deze waardevolle uitbreiding van het verenigingsarchief.

*Op 17 februari was er een filmavond bij Hotel Smit met historische beelden uit het dorpsleven. Behalve van beelden uit de Twentse feestweek konden we ook genieten van een film van dokter v.d. Lee over een fokveedag omstreeks 1970, een leuke inkijk in de agrarische wereld uit die dagen.

*Zaterdag 17 april was de HKL uitgenodigd bij de indienststelling van het werkliedenrijtuig HSM 905 bij het Museum Buurtspoorweg te Haaksbergen. Een gebeurtenis die wij een aparte vermelding waard vinden in dit jaarverslag, omdat het hier gaat om de spoorwegwagon, die gedurende de LAGA-periode in 2003 was geplaatst bij de ingang van de Steenfabriek en daar een echte trekpleister vormde. De restauratie van het interieur was inmiddels ook voltooid en het historische rijtuig, dat onder meer het vervoer verzorgde van de Losserse arbeiders naar de textielfabrieken in Gronau en Oldenzaal, wordt nu regelmatig ingezet in de toeristische stoomtrein van Museum Buurtspoorweg.

*De jaarvergadering van de HKL werd gehouden op zondagmiddag 18 april en aansluitend was er een uitvoerige rondleiding in de St. Plechelmusbasiliek in Oldenzaal, ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum van deze kerk.

*Aan het einde van de vakantieperiode was de Historische Kring aanwezig op het Brueghelfestijn. Dankzij de hulp van vrijwilligers konden we op 20, 21 en 22 augustus onze stand weer bemannen/bevrouwen en zo de geschiedenis van Losser, mede door onze boeken en tijdschriftnummers, onder de aandacht brengen.

*De jaarlijkse excursie vond plaats op 5 september. Op deze prachtige zondag bracht de bus ons naar het Varusschlachtmuseum in Kalkriese bij Osnabrück. We konden met eigen ogen aanschouwen hoe in het jaar 9 n. chr. de Romeinen in een drie dagen durende slag, door de Germanen werden verslagen, een keerpunt in de geschiedenis van Europa. Het onlangs gerestaureerde voormalige klooster Gravenhorst bij Hörstel was onze volgende bestemming.We besloten deze dag in Ladbergen met een rondleiding in de kerk en een warme maaltijd in het historische witte vakwerkrestaurant Möllers Hof.

*De maand september stond verder in het teken van het 35-jarig bestaan van de Historische Kring. Op zaterdag 11 september, tevens Open Monumentendag, was er een Open Dag bij Hotel Smit met een fototentoonstelling, filmvertoningen en als gast de Twentse genealogische Vereniging. Wij vroegen aandacht voor onze nieuwe projecten: een (dubbeldik) nummer van ons tijdschrift Oet Dorp en Marke, waarin we graag de herinneringen van onze leden zouden willen publiceren aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. En de toekomstige uitgave met de werktitel “Het meisje in de Froenstraat…” werd voorgesteld. Het moet een bijzonder fotoboek worden met portretten van Lossernaren, die ons lid de heer Norbert Klein maakte in de periode 1979-1995. Bestuursleden zijn in 2004 begonnen met het benaderen van de geportretteerden of hun familieleden om de nodige gegevens te verzamelen, die de basis moeten vormen voor een aansprekende tekst met achtergrondinformatie, waaruit tevens een beeld ontstaat van de geschiedenis van ons dorp.

Op die Open Dag werd ook de eigen website gepresenteerd: www.historischekringlosser.nl Een mijlpaal in de geschiedenis van de Historische Kring, waar we trots op zijn en die we met behulp van een vrijwilliger hebben kunnen realiseren. Iedereen, wereldwijd, die geïnteresseerd is in de geschiedenis van ons dorp, kan hier veel informatie vinden. Ook de activiteiten voor onze leden worden onder meer hier aangekondigd. Oet Dorp en Marke is ook op deze site te raadplegen.

*Op 30 november hield de heer E.W.A. Mulder, verbonden aan Museum Natura Docet in Denekamp, een zeer boeiende dialezing over de bodem en ondergrond van Losser, met aandacht voor de geologie en de geschiedenis.

Tot slot:

Het bestuur van de Historische Kring vergaderde 11 keer. Bestuursleden waren aanwezig bij de vergaderingen van de Monumentencommissie, Stichting Dorpsbleek, de Straatnamencommissie, het Toeristisch platvorm Losser en Open Monumentendag. Er werden dialezingen verzorgd voor verenigingen en clubs.

Ook in regionaal verband vertegenwoordigden bestuursleden de Historische Kring, bij diverse manifestaties en presentaties van boeken over Twente.

Oet Dorp en Marke verscheen zoals gebruikelijk vier keer en het aantal donateurs bedroeg 450.

De Historische Kring Losser kan terugzien zien op een goed jaar. Wat ons echter nog steeds zorgen baart is het ontbreken van een gemeentelijke monumentenlijst. Door de val van het College van Burgemeester en Wethouders en de politieke situatie, was het jaar 2004 wat dat betreft helaas een jaar zonder enige actie. De Historische Kring betreurt dat. Wij hopen echter dat het jaar 2005 nieuwe kansen zal bieden.

Bestuur Historische Kring Losser,

Thea H. Evers-Evers / voorzitter