Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2005

Terug naar actuele jaarverslag   

Jaarverslag 2005

*Het jaar begon traditioneel met de gezellige nieuwjaarsreceptie op maandag 3 januari met zelfgemaakte boerenjong’s en knieperkes. Met de al even traditionele diaquiz stelde Stien Meijerink onze kennis over Losser weer danig op de proef.

*Op 14 februari had het Dagelijks Bestuur een gesprek met wethouder Pijnappel en de ambtenaar cultuur de heer P. Reinerink over een mogelijke huisvesting voor de HKL. Het Heininkshoes aan het Martinusplein was in beeld en de wethouder beloofde dat hij in zijn raadsperiode een besluit zou nemen. Helaas moest de heer Reinerink ons enkele weken later meedelen, dat het pand aan een particulier verkocht zou worden.

*Op 15 maart verzorgde Stien Meijerink een goedbezochte dialezing over de gewaarde erven.

*Van 25 maart t/m 3 april was het bestuur van de HKL samen met veel vrijwilligers druk in de weer om het speciale Bevrijdingsnummer van ‘Oet Dorp en Marke Losser’ bij alle inwoners van dorp Losser te bezorgen. Daarbij kwam natuurlijk ook de nodige publiciteit, via de kranten en Accent Radio en TV voor Oldenzaal en Losser. Het was al met al een zeer geslaagd initiatief.

*De jaarvergadering werd gehouden op zondagmiddag 17 april. Waarschijnlijk mede aangetrokken door het leuke doel van de traditionele excursie na afloop, waren er circa 60 personen aanwezig. Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Herman Bourgonje  (vanaf de voorperiode in 1967 betrokken bij de HKL en vanaf de oprichting in 1969 secretaris), Hermien Scholten (al meer dan 20 jaar bestuurslid, waarvan tot 1998 penningmeester) en Suub Smit (bestuurslid vanaf 1993). De heer Harry Dekkers, voormalig directeur van de Meester Snelschool, was bereid gevonden het bestuur te komen versterken. Inmiddels heeft hij het penningmeesterschap op zich genomen en is aan de dubbele functie secretaris/penningmeester van Georg van Slageren een einde gekomen. Aansluitend aan de jaarvergadering was er een excursie naar het Duitse Ammeloe, circa 20 km over de grens. We brachten een bezoek aan Hauss Noldes, waar een museum is ondergebracht.

*Op 14 mei werkte de HKL mee aan het bevrijdingsconcert in het openluchttheater Brilmansdennen. Om een beeld te geven van de sfeer uit die bevrijdingsdagen, waren in de entree van het theater foto’s opgehangen. Louise Mulder, Mieke Olde Scholtenhuis en Johan Bos lazen drie bijdragen voor uit het Bevrijdingsnummer van Oet Dorp en Marke Losser. Ondanks het prachtige weer was het aantal bezoekers zeer minimaal.

Op dezelfde zaterdag werkten de heren Brilman en Zurhorst mee aan een bijeenkomst van het Jongerenpastoraat, om daar te vertellen over hun oorlogservaringen.

De heer Brilman had ook al, samen met Georg van Slageren op 4 mei meegewerkt aan een radioprogramma van Accent Radio en TV voor Oldenzaal en Losser, dat ook in het teken stond van de Tweede Wereldoorlog.

Op 5 juni was onze jaarlijkse excursie. Dit keer naar het museumdorp Cloppenburg, waar we werden rondgeleid. Het middagprogramma moest i.v.m. het slechte weer worden aangepast. De hunebedden in het open veld lieten we links liggen en we brachten een bezoek aan het jachtslot Clemenswerth in Sögel, waar de deelnemers in de diverse paviljoens beschutting konden vinden tegen de overvloedige regen. En ofschoon we daar al eerder geweest waren, was het prachtige complex weer zeer de moeite waard.

*Aan het einde van de vakantieperiode was de Historische Kring aanwezig op het Brueghelfestijn. Dankzij de hulp van vrijwilligers konden we op 2, 3 en 4 september onze stand weer bemannen/bevrouwen en zo de geschiedenis van Losser, mede door onze boeken en tijdschriftnummers, onder de aandacht brengen.

*Een week later was het Open Monumentendag. Het landelijke thema was dit jaar Religieuze Monumenten. Bij de voorbereiding van (met name de op deze dag uitgezette kerkenpad fietstocht) was de HKL nauw betrokken. Het concert in de hervormde kerk waarmee deze dag in stijl werd besloten, werd mede mogelijk gemaakt door de HKL. Uitvoerenden waren leden van het Twents Kamer Orkest en de organiste Marion Röber.

*Het nieuwe winterseizoen werd geopend op 25 oktober met een dialezing door de heer Kuperus. De belangstelling was zeer groot en zijn bijzonder plaatjes van ‘Losser  oud  en nieuw’ met een toelichting van Stien Meijerink, vielen zeer in de smaak.

*De maanden november en december stonden geheel in het teken van ons nieuwe boek ‘Het meisje in de Froenstraat…en andere Lossernaren’.

Op 1 november werden in het gemeentehuis de eerste exemplaren overhandigd aan burgemeester Westendorp, de fotograaf de heer N. Klein en mevrouw M. Speerstra-Wilke.

De gelijknamige fototentoonstelling op de eerste etage werd in december een keer gewisseld en trok tot voor de Kerst veel publiek. Ook de tentoonstelling in de hal van het verpleeghuis was een groot succes.

De eerste oplage (500 ex.) van het nieuwe boek was in de week van de presentatie al uitverkocht. De tweede druk (400 ex.) was gelukkig vóór Sinterklaas beschikbaar. Inmiddels is ook deze druk helemaal uitverkocht.

* Tot slot:

Het bestuur van de Historische Kring vergaderde 11 keer. Bestuursleden waren aanwezig bij de vergaderingen van de Monumentencommissie, Stichting Dorpsbleek, de Straatnamen-commissie, het Toeristisch platvorm Losser en de commissie Open Monumentendag. Er werden dialezingen verzorgd voor verenigingen en clubs.

Ook in regionaal verband vertegenwoordigden bestuursleden de Historische Kring, bij diverse manifestaties en presentaties van boeken over Twente.

Oet Dorp en Marke verscheen zoals gebruikelijk vier keer en we telden op 31 december 2005 467 leden/donateurs.

De Historische Kring Losser kan terugzien zien op een goed jaar, mede door het grote succes van ons Bevrijdingsnummer en het nieuwe boek: ‘Het meisje in de Froenstraat… en andere Lossernaren’.

Ook is er is van gemeentewege weer aandacht gekomen voor een eigen onderkomen voor de HKL en dat is positief. Er zijn nog enkele opties en wij hopen dat dit alles een goed vervolg krijgt in 2006.

Bestuur Historische Kring Losser,

Thea H. Evers-Evers / voorzitter