Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2007

Terug naar actuele jaarverslag   

Jaarverslag 2007

Het nieuwe jaar begon in 2007 eens niet met de Niejoarsvisite, maar met de opening van de tentoonstelling ‘Terug naar het dorp van onze jeugd’. Op 6 januari opende wethouder mevr. Venema de expositie in galerie ’t Nien-End.

Deze tentoonstelling trok in twee maanden tijd ruim 700 bezoekers en de eigenaresse van de galerie, mevrouw Jo de Jong, ontving samen met haar gastvrouwen veel enthousiaste reacties. Het was dan ook een bijzondere tentoonstelling met kunstwerken waarmee een beeld werd gegeven van (oud) Losser en Overdinkel. De schilderijen, tekeningen, etsen, wandborden en tegelplateaus waren welwillend afgestaan door een groot aantal particulieren.

H. Gerardus Majellakerk Overdinkel

De kunstwerken werden aangevuld met historische voorwerpen, zoals een urn, die werd opgegraven in een tuin aan de Scholtinkstraat, een bijzondere doos met sigaren, textielgoed, rekeningen van verdwenen winkels, bid- en devotieprentjes, het vaandel van de opgeheven zangvereniging ‘Looft den Heere’,enz. enz. En op collages van krantenfoto’s van circa 1960 tot 1980 konden mensen zien hoe jong ze toen nog waren. Het geheel leverde voor Lossernaren en oud-Lossernaren veel herkenbaars op.
- Kortom de tentoonstelling was een groot succes, waar we veel positieve publiciteit mee gekregen hebben. Niet alleen in de krant maar ook veel mond tot mond reclame. Uit waarneming ter plekke bleek dat het sociale aspect van zo’n tentoonstelling ook groot is: Mensen ontmoeten elkaar op die plek en raken met elkaar aan de praat. Een argument te meer voor een eigen ‘hoes’. Helaas heeft de tentoonstelling ons niet meer dan twee nieuwe leden opgeleverd. We moeten dus wat anders bedenken om ons ledental te vergroten.

Op 8 januari volgde de Niejoarsvisite. Traditioneel was de belangstelling van onze leden weer erg groot. We telden bijna honderd bezoekers en het was erg gezellig. Omdat ons fotobestand inmiddels grotendeels is gedigitaliseerd werd de quiz niet meer met een diaprojector gepresenteerd maar met  ‘laptop’ en ‘beamer’.

Op dinsdag 6 februari kwam de historicus Dick Schlüter - toen nog werkzaam als directeur van natuurhistorisch museum ‘Natura Docet’ - naar Losser voor een dialezing, met als titel ‘Achtergrond en betekenis van Losserse volksverhalen’.

Hoe komen de Sagenroutes in de gemeente Losser aan hun informatie? Uit de eerste helft van de 20ste eeuw zijn er vragenlijsten bewaard gebleven die door correspondenten van het volkskundig instituut in Amsterdam werden ingevuld en onder andere volksverhalen als onderwerp hebben. Uiteraard vertelde Schlüter verschillende verhalen. Een boeiende avond over ‘het verhaal achter het volksverhaal’.

Op dinsdag 13 maart sprak onze dorpsgenoot dr. Gerard Seyger, auteur van diverse boeken over het Twents en over onderwerpen uit de Twentse geschiedenis, over Losserse onderwerpen. De heer Seyger verdiepte zich o.a. in het ontstaan van de naam ‘Losser’ en maakte ons deelgenoot van verrassende inzichten.

De jaarvergadering werd gehouden op zondagmiddag 22 april. Naast een dertigtal ‘leden’ konden we tijdens deze vergadering ook twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: de heren Andries Kuperus en Bennie Nijhof. Andries Kuperus had zijn sporen al verdiend bij het digitaliseren van onze foto- en diacollectie en met Bennie Nijhof is in het bestuur ook Overdinkel weer vertegenwoordigd. Na de vergadering brachten we een bezoek aan het Rijksmuseum Twenthe in Enschede waar de tentoonstelling ‘Het jaar van de 18e eeuw’ werd bezichtigd.

Aan het einde van de vakantieperiode is de Historische Kring altijd aanwezig op het Brueghelfestijn. Dankzij de hulp van vrijwilligers konden we op 17,18 en 19 augustus onze stand weer bemannen/bevrouwen en zo de geschiedenis van Losser, mede door onze boeken en tijdschriftnummers, onder de aandacht brengen van een groot publiek.

Het najaar stond  in het teken van de tentoonstelling ‘Wonen in Losser, Overdinkel en Glane’, waarmee aangesloten werd bij een landelijk thema ‘Wonen in Nederland’.

 

WONEN IN … LOSSER, OVERDINKEL EN GLANE

centrum losser

 

EXPOSITIE HISTORISCHE KRING LOSSER

De opening van de tentoonstelling op 15 september viel samen met de voor het eerst georganiseerde Vrijwilligersmarkt van de Gemeente Losser. Tentoongesteld werden foto’s uit de eigen collectie van de HKL, maar ook foto’s en ander materiaal dat beschikbaar was gesteld door derden. Een voorbeeld van dit laatste was de documentatie met betrekking tot de voormalige kerk in Glane die sinds 2000 als woning wordt gebruikt. Ook bijzonder was de presentatie van Frans Jacobs over het wonen en de bewoners van de (omgeving van de) Strokappenweg, een onderwerp waar hij zich als bewoner al heel lang in heeft verdiept.

De tentoonstelling, die mogelijk was omdat mevrouw Jo de Jong haar galerie weer beschikbaar stelde, was een nog groter succes dan de expositie in januari en februari. We telden in 15 weken 1800 (!) bezoekers. We maakten bij deze tentoonstelling voor het eerst gebruik van onze ‘professionele’ vitrines, die bij het Natuurhistorisch Museum in Enschede overbodig geworden waren en die wij ‘ten geschenke’ hebben ontvangen. Ook hier mag nog wel eens gezegd worden dat we erg blij zijn met deze vitrines.

Het nieuwe winterseizoen werd geopend op 23 oktober met een ‘dialezing’ door onze ‘eigen’ Stien Meijerink. De belangstelling was zeer groot en Stien wist het, zoals we van haar gewend zijn, ‘goed pratende te houden’.

Op 27 november vertelden Paul Wigger, Henk Filipsen en Maikel Kremer met woord en geluid over midwintergebruiken in Twente. Ook voor deze bijeenkomst bestond een behoorlijke belangstelling.

Tot slot:
Het bestuur van de Historische Kring vergaderde 11 keer. Bestuursleden waren aanwezig bij de vergaderingen van de Monumentencommissie, Stichting Dorpsbleek, de Straatnamen-commissie en de commissie Open Monumentendag. Er werden dialezingen verzorgd voor verenigingen en clubs. In regionaal verband vertegenwoordigden bestuursleden de Historische Kring bij diverse activiteiten en presentaties van publicaties over Twente.
Tussen de bedrijven door deed het bestuur al vanaf het najaar van 2006 mee aan een zoekwedstrijd op internet. De bedoeling van deze ‘speurtocht’ was om (bestuurs)leden van historische verenigingen (meer) vertrouwd te maken met de mogelijkheden van het internet.
Tot onze eigen verbazing eindigden wij in de voorronde op de tweede plaats. Wat voor ons als een grapje begonnen was eindigde donderdag 8 februari 2007 in Zwolle, waar de finale werd gespeeld, bloedserieus: Er waren ‘vette’ prijzen te verdienen. Uiteindelijk zijn we 500 euro rijker naar huis teruggekeerd.
In het najaar van het jaar 2007 was er nog een andere prettige gebeurtenis. In de zomer hadden wij al bericht ontvangen dat de Historische Kring Losser was genomineerd voor de Cultuurprijs van de gemeente Losser 2007. Op 18 november mochten wij de tweede prijs, waaraan - naast de eeuwige roem - een geldbedrag van 250 euro verbonden was, in ontvangst nemen.

Oet Dorp en Marke verscheen zoals gebruikelijk vier keer. In het najaar werd besloten om met ingang van de eerste aflevering van de jaargang 2008 het formaat en de omvang van het tijdschrift te vergroten. De extra kosten die dat meebrengt zullen grotendeels worden gedekt  door het opnemen van advertenties in het boekje. Inmiddels is Oet Dorp en Marke 2008/1 verschenen in de vorm van een mooi vormgegeven boek dat 172 pagina’s telt en waarin 106 foto’s zijn opgenomen.
Dit boek (een bloemlezing uit de voorgaande 15 jaren) zal ook gebruikt worden als ‘lokmiddel’ om nieuwe leden te werven. Dat dit initiatief hard nodig is blijkt uit het feit dat het aantal leden/donateurs  in 2007 (opnieuw) terugliep naar 431 (2006: 449). Wij willen de daling van het ledental tot staan brengen. Onze ambitie voor 2008 is dat wij aan het eind van het jaar 500 leden hebben.

Bij het versterken van de band met onze leden kan ook een eigen onderkomen een belangrijke rol spelen. Gedurende het grootste deel van het jaar zat er geen enkel schot in het overleg met de gemeente. Begin september kregen we eindelijk (telefonisch) bericht dat ons verzoek om enkele lokalen van de Martinusschool te mogen gebruiken ‘in procedure’ was gegaan, enkele weken later echter gevolgd door de mededeling dat er toch (onvoorziene?) problemen waren. In de krant van 1 december 2007 heeft u kunnen lezen dat de gemeente de lokalen (tegen een marktconforme huurprijs) aan  kinderopvang Columbus ter beschikking heeft gesteld. In hetzelfde bericht konden wij lezen dat de gemeente ons niet in de kou laat staan en het pand Martinusplein 16 (tegen een niet marktconforme huurprijs) aan zal bieden. Volgens het krantenbericht vertrekken de huidige bewoners medio 2008, zodat wij goede hoop hebben dat wij aan het eind van het jaar (met 500 leden) eindelijk over een eigen onderkomen kunnen beschikken. Formeel staat echter nog niets vast.

Samenvattend  kunnen wij niet anders concluderen dan dat de Historische Kring Losser kan terugzien zien op een goed jaar 2007. Daaraan heeft het succes van de twee tentoonstellingen in Galerie ’t Nien-End in niet geringe mate bijgedragen.

Namens het Bestuur van de Historische Kring Losser,

Georg van Slageren
(secretaris)
18 mei 2008