Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2009

Terug naar actuele jaarverslag   

Jaarverslag 2009

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2009

Een eigen onderkomen

Het jaar 2009 zal de boeken ingaan als het jaar waarin de HKL voor het eerst de beschikking kreeg over een eigen onderkomen. Op 2 februari 2009 werd een overeenkomst met de gemeente Losser getekend over het gebruik van het pand Martinusplein 16 voor ‘opslag en stichtingsactiviteiten’. De opslagfunctie is wel duidelijk: we beschikken over veel materialen, die nu her en der verspreid opgeslagen zijn. Archief, boeken, (geschonken) voorwerpen etc. en niet te vergeten de vitrines die zo goed van pas gekomen bij tentoonstellingen. Welke andere activiteiten in het pand ontwikkeld zullen worden zal in de loop van de tijd duidelijk worden. Een belangrijke stimulans daarbij is het subsidieproject Overal!Overijssel dat aan het eind van het jaar voor ons tot belangrijke resultaten heeft geleid. (Zie aan het eind van dit jaarverslag).

Ledenactiviteiten

Een nieuw fotoboek

Na het hectische jaar 2008 wilden we het in 2009 eigenlijk wat rustiger aan doen. Geen tentoonstelling en geen boeken maken… maar: de HKL werd opgericht in 1969 en bestond in 2009 dus 40 jaar. Dat kun je maar één keer vieren en daarom werd besloten om toch maar een nieuwe fotoboek te ‘produceren’. ‘Losser Glane en Overdinkel… nog niet eens zo lang geleden…’. Op 16 november werd het resultaat gepresenteerd. Een boek met 200 foto’s, waarvan 16 in kleur. Een fraaie uitgave die wij met trots hebben toegevoegd aan ons ‘Fonds’ dat inmiddels twintig titels telt, waarvan er nog negen leverbaar zijn. De rest is (soms al lang) uitverkocht. Van het nieuwe fotoboek zijn in zes weken tijd bijna 600 exemplaren verkocht.

Oet Dorp en Marke

Ons tijdschrift verscheen in 2009 zoals gebruikelijk vier keer in een oplage van 600 exemplaren. Er is steeds een rijk geschakeerd aanbod van kopij, ook van buiten de kring van ‘bekende’ schrijvers. Soms blijft daardoor een artikel wat langer liggen dan wenselijk is. Wij hopen dat schrijvers zich daardoor niet laten ontmoedigen en ons blijven voorzien van interessante en boeiende verhalen. De omvang van het boekje varieerde van 28 tot 32 pagina’s en het laatste nummer van de jaargang 2009 werd (met het oog op de vele kleurrijke illustraties) zelfs helemaal in full colour gedrukt. Dat wij ons dat soort luxe kunnen permitteren danken wij aan onze adverteerders, die wij ook op deze plaats nog een keer willen bedanken.

Overal!Overijssel

In haar Nieuwjaarsspeech 2010 kon onze voorzitter melding maken van een forse financiële bijdrage door de Provincie Overijssel en de Gemeente Losser, waardoor wij van ons ‘onderkomen’ Martinusplein 16 een volwaardig Historisch Informatie en Documentatie Centrum kunnen maken. Door deze subsidie zijn wij in staat om investeringen te doen waardoor wij ons  archief en de fotocollectie kunnen digitaliseren en daardoor beter kunnen beheren en presenteren. Door betere toegankelijkheid, op den duur ook via internet, zullen archief en collecties in principe beschikbaar komen voor ‘iedereen’. Bij ‘iedereen’ denken wij met name ook aan leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Ledenaantal

Voor de statistiek is het belangrijk om vast te leggen dat ons ‘ledenaantal’ in 2009 groeide van 541 naar 560.

Tenslotte

Er zijn veel activiteiten die zo vanzelfsprekend zijn dat we ze in het jaarverslag maar achterwege laten. Voor iedereen die aan die activiteiten heeft meegewerkt:
ONZE HARTELIJKE DANK

Losser, april 2010

Georg van Slageren, secretaris