Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2010

Terug naar actuele jaarverslag   

Jaarverslag 2010

We begonnen het tweede decennium van de eerste eeuw van het derde millennium met een echte, ouderwets gezellige Niejoarsvisite. En wat een opkomst, bijna 100 mensen en dat ondanks het winterse weer. Geweldig. En geen wanklank gehoord, niemand die over de (al dan niet gewonnen) prijzen mopperde. Allemaal tevreden mensen, die ook nog een mooie verjaardagskalender aangeboden kregen door Hotel Smit dat in 2010 (ongeveer) 200 jaar bestond. Het eerste exemplaar werd door ‘kastelein’ Herman Poorthuis overhandigd aan onze voorzitter Thea Evers.

De quiz leek in het begin zo gemakkelijk maar viel uiteindelijk toch behoorlijk tegen. Met zes fouten maakte je al kans op de tweede prijs!

In haar nieuwjaarstoespraak maakte de voorzitter gewag van onze plannen m.b.t.  Overal!Overijssel, een ‘cultuurarrangement’ van provincie en gemeente, waardoor  in vier jaar achtereenvolgende jaren substantiële subsidiebedragen beschikbaar komen. In 2010 zijn de subsidies van dat jaar en het voorgaande uitgekeerd en door ons besteed aan de aanschaf van (computer)apparatuur  waarmee we ons archief (inclusief het foto- en knipselarchief) digitaal toegankelijk kunnen maken en op verschillende manieren zullen kunnen publiceren. In 2010 hebben we een begin gemaakt met het digitaliseren van bestanden en het (her)inrichten van het archief. In principe zijn er nu elke maandagochtend mensen aan het werk in Martinusplein 16. Van deze aanwezigheid wordt ook door leden en ‘derden’ gebruik gemaakt om archiefstukken te raadplegen.

    Overal!Overijssel.
    Cultuurdeelname in Overijssel. Ook in Losser!

Op 20 mei  werd ‘Overal!Overijssel’ met ambtenaren van de provincie Overijssel en de gemeente Losser geëvalueerd. Eerst ’s morgens in ons ‘clubhuis’ Martinusplein 16 en daarna de hele middag (met de andere ‘uitverkorenen’ uit de gemeente Losser) in het gemeentehuis.  
In het kader van Overal!Overijssel worden we ook in de gelegenheid gesteld om een aantal korte filmpjes te laten vervaardigen over diverse ‘Losserse’ onderwerpen. De filmpjes worden gemaakt door ons lid Rob Smit uit Waalre. Een aantal uitgenodigde leden mocht op 15 mei even voorproeven. Zij zagen filmpjes over de Losser Brugge en over de Bleek.

Op 2 februari hield Hennie Kok voor ons een lezing over dienstplicht in de Franse Tijd. Een onderwerp voor fijnproevers? In elk geval een onderwerp waar de meesten van ons niet zoveel van weten. Er waren ongeveer 25 belangstellenden, die een leerzame en boeiende avond gehad hebben. Voor herhaling vatbaar en dan met de aankondiging dat degenen die deze lezing gemist hebben echt iets gemist hebben.

Op 16 maart sloten we het winterseizoen af met een lezing door Frans Agterbos over Genealogie en Internet. De belangstelling voor deze avond was groter: ongeveer 40 mensen. Het valt wel op dat er een vaste groep is die ‘altijd’ komt en ‘groepen’ die variëren met het onderwerp. Met een onderwerp als stamboomonderzoek heb je belangstelling van een vast omlijnde groep.

De jaarvergadering op zondagmiddag 18 april kende een erg goede opkomst. Ongeveer 50 personen kwamen vermoedelijk vooral voor de aansluitende excursie naar klooster Bentlage bij Rheine. Het was bovendien prachtig weer en we hadden een bijzonder aangename en leerzame middag!

Voor dit soort excursies is de belangstelling altijd erg groot. Dat bleek ook op 25 augustus toen we met 45 deelnemers Kasteel Twickel bezochten.  Dat we Twickel mochten bezichtigen was al bijzonder en grotere groepen worden daar niet toegelaten, maar omdat de belangstelling overweldigend was mochten we op 7 september ook nog met een groep van 30 mensen komen. Jammer dat het weer op die dag ‘wat minder’ was.

Vaste punten  aan het eind van de zomer zijn altijd het Brueghelfeest en Open Monumentendag. Ook dit jaar ontbrak de HKL niet  ‘op’ Brueghel) en was actief betrokken bij de organisatie van OMD.

Na de zomer vatten we de draad van de lezingen weer op met een avond over historische fabrieksschoorstenen. De heer Pierre Geelen uit Aerdenhout, wiens vader in 1926/7 de schoorsteen bij de fabriek van Van Heek in Losser bouwde,  vertelde op een aanstekelijke manier over de ‘productie’ van het aannemingsbedrijf van zijn vader. Hij deed dat aan de hand van vele foto’s van nog bestaande en soms ook verdwenen schoorstenen. Ook schoorstenen van de concurrentie kwamen voorbij. Iedereen  die er op 19 oktober bij was kijkt sindsdien met andere ogen naar de ‘Piep van het fabriek’.

En op 16 november kwam dr. Wim Nijhof naar Losser voor een lezing over Twentse (en een beetje) Losserse textielgeschiedenis. Wim Nijhof promoveerde in 2008 op de biografie over Jan Herman van Heek en het leven van deze textielbaron, kunstkenner en -verzamelaar was de rode draad in het verhaal dat hij ons vertelde. Een boeiend besluit van de lezingen in 2010.

Het bestuur vergaderde in 2010  bijna elke maand. Het dagelijks bestuur voerde diverse malen overleg met het bestuur van De Dree Marken (onze zustervereniging uit De Lutte)  over samenwerking m.b.t. de Canon van Losser. Het stadium van overleg hebben inmiddels achter ons gelaten en nu zijn verschillende schrijvers druk aan het schrijven. In 2011 moet het allemaal klaar zijn  zodat de Losserse  canon als onderdeel van de Overijsselse canon op het internet gepubliceerd kan worden.

Oet Dorp en Marke Losser verscheen zoals gebruikelijk aan het eind van elk kwartaal. We hebben het al vaker gezegd: het is verheugend dat we er door bijdragen van velen (leden en niet- leden) steeds weer vrij gemakkelijk in slagen om een kwalitatief goed tijdschrift te maken. In het begin van het jaar 2010 werden we verrast met een groot en mooi geïllustreerd artikel over de familie De Vries-Molendijk, die in de oorlogsjaren een belangrijke rol speelde in het Verzet. Auteur was zoon Hein de Vries, al jaren woonachtig in Atlin (Brits Columbia). Ook de bijdrage van Hennie Kok over de  angstige Meidagen  van 1940 van zijn vader (Johan Kok) was de moeite waard. We maakten er een extra dik nummer van, uitgevoerd in full colour.

Bijzonder was  ook het (ook al weer extra dikke) herfstnummer dat helemaal gevuld werd met een artikel van Thea Evers over C.J.A. van Helvoort;de tragiek van een burgemeester in oorlogstijd. (Zie foto). Benno Kamphuis sloot de jaargang 2010 af met een artikel over de postgeschiedenis van Losser. Een boeiend onderwerp dat nog niet eerder in ons tijdschrift aan de orde was gekomen. En zulke onderwerpen zijn er nog veel meer. Wie neemt de uitdaging aan om eens wat te schrijven over bijvoorbeeld de Brandweer, de Boerenorganisaties en/of de Melkfabriek?

Voor de statistiek is het nog nodig om vast te leggen dat ons  ‘ledenaantal’ in 2010 groeide van 560 naar 570. Eigenlijk kun je dat geen groei noemen . ‘Dat kan beter’ en daarom zal in 2011 het onderwerp PROMOTIE regelmatig op de agenda staan.

Tenslotte

Er zijn veel activiteiten die zo vanzelfsprekend zijn dat we ze in het jaarverslag maar achterwege laten. Voor iedereen die aan die activiteiten heeft meegewerkt:

ONZE HARTELIJKE DANK

Losser, februari 2011

Georg van Slageren, secretaris