Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2012

Terug naar actuele jaarverslag   

Jaarverslag 2012

Ledengroei

Aan het begin van het jaar telden we 630 leden (een jaar eerder 570). Er kwamen 59 nieuwe leden bij, maar in de loop van het jaar moesten we ook 9 mensen uitschrijven wegens overlijden of wanbetaling. En ook deelden 8 mensen mee hun lidmaatschap met ingang van 2013 te willen beëindigen. Alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken komen we aan het begin van 2013 uit op 672 leden en dat betekent dat we ons doel (700 leden) niet helemaal bereikt hebben. Maar in twee jaar meer dan 100 leden erbij is in deze tijd waarin veel  verenigingen klagen over ledenverlies wel iets om trots op te zijn. Als we op 1 januari 2015 ook zo kunnen terugkijken zijn we meer dan  tevreden.

Om dat te bereiken doen we weer een beroep op u - onze leden - om familie, buren, vrienden en bekenden, die dat nog niet zijn, lid te maken.   De reacties die wij van nieuwe leden krijgen komen er vaak op neer dat ze eigenlijk al zo lang van plan waren zich aan te melden, dat de contributie zo laag is (€ 15 of € 18) en dat ze bang waren aan allerlei activiteiten mee te moeten doen (en dat is niet zo).

Het bestuur, geholpen door vele vrijwilligers, zal er van zijn kant alles aan doen om van de Historische Kring Losser een ‘club’ te maken, waarop je trots kunt blijven.

Henk Brinkgreve/Plaatsen van herinnering

Eén van de zaken waar we in 2012 mee begonnen en waar we trots op zijn dat we ermee bezig mogen zijn is het Project Henk Brinkgreve/Plaatsen van herinnering.

henk-onthulling

Reservemajoor Henk Brinkgreve (06.06.1915–05.03.1945) bekleedde als chef-staf van de Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten in Overijssel en de Noordoostpolder een positie van grote betekenis binnen het verzet in Oost-Nederland. Hem werd in 1946 postuum de Militaire Willemsorde verleend. Enkele weken voor de bevrijding verloor hij aan de huidige Deppenbroekweg 8 in Losser het leven bij een overval op zijn tijdelijk hoofdkwartier. Ter nagedachtenis is op die plaats op 5 maart 2013 een klein monument opgericht.

Het monument is deel van het project ‘Plaatsen van herinnering’. Dat project houdt in dat op meer plaatsen waar in de periode 1940-’45 ‘iets’ is gebeurd informatieborden geplaatst worden. Wij krijgen daarbij ook de medewerking van De Dree Marken uit De Lutte. Zij hebben voorstellen gedaan voor relevante plaatsen van herinnering in het noordelijke deel van de gemeente. De plaatsen van herinnering zullen verbonden worden door een fietsroute, die ook zal leiden langs het gemeentelijke oorlogsmonument aan het Martinusplein, het klootschietersmonument en het Joodse monument (alle drie in Losser) en de oorlogsgraven op de begraafplaatsen in Losser, Overdinkel en De Lutte. Bij deze fietsroute zal een boekje worden gemaakt met uitgebreide informatie over de personen of gebeurtenissen, die ertoe hebben geleid dat het ‘plaatsen van herinnering’ zijn geworden.

Nationaal Landschap Noordoost-Twente

De realisatie van dit prachtige project is mogelijk geworden door  een belangrijke financiële bijdrage in het kader van Burgerprojecten Nationaal Landschap Noordoost-Twente. De planning is dat het project vóór de herfst van 2013 gereed zal zijn.

De Avonden, de Middag (excursie)en Andere activiteiten

We begonnen het jaar 2012 op 2 januari met onze Niejoarsvisite. Zoals altijd een zeer geanimeerde bijeenkomst. De zaal zat helemaal vol en dat betekent dat er bijna honderd bezoekers waren, die door het bestuur knieperkes en boer’njongens kregen aangeboden. Stien Meijerink presenteerde voor de laatste keer de quiz, want tijdens de jaarvergadering (zie hierna) hebben we afscheid van haar genomen als bestuurslid.

Onder de titel ‘Van behoorlick allooy’ hield Wim Evers op 6 februari een lezing over tin. Het bleek dat Wim veel over dit onderwerp weet en er met behulp van een powerpointpresentatie aanstekelijk over kan vertellen. Een verrassend hoge opkomst (40 belangstellenden) voor een onderwerp als dit. Ook nu viel het weer op dat elk onderwerp (naast de vaste gasten) zijn eigen bezoekers trekt.

Door zijn medewerking aan de tentoonstelling over 200 jaar gemeente Losser,  hadden we Gerhard Poorthuis weten te strikken voor een lezing over de klootschietsport. Een schot in de roos. Er waren ongeveer 50 bezoekers, waaronder ook mensen uit de klootschieterswereld. Een interessante, levendige lezing met ook enkele filmfragmenten. En we hebben zelfs nog  liedjes gezongen die vroeger vaak na afloop van een wedstrijd werden gezongen.

Tijdens de jaarvergadering op 15 april maakte de voorzitter het aftreden van Stien Meijerink en Leo Augustijn bekend. Beide bestuursleden hebben in een lange reeks van (30 resp. 25) jaren hun sporen voor de HKL verdiend. En toen waren er nog maar zeven over ….. Daarom zijn wij naarstig op zoek gegaan naar versterking en dat heeft in de loop van het jaar geleid tot de uitbreiding van het bestuur met André van der Veer, Bas Maathuis en Chris Meekers. En Sietse Smit wisten wij te strikken voor versterking van de redactie van Oet Dorp en Marke.

Na afloop van de  jaarvergadering brachten we met  35 leden een bezoek aan Burgsteinfurt zo’n 35 km over de grens. Burgsteinfurt wordt gedomineerd door het machtige slot van de graven van Bentheim/Steinfurt. Deze zogenoemde Wasserburg, waarvan de bouw in de 12e eeuw begon, is de oudste en tevens een van de grootste in Westfalen. De Losserse band met Burgsteinfurt loopt via het Erve Beernink. Dit was in de Middeleeuwen al in het bezit van de ‘Edlen Herren van Stenforde’, later de graven van Bentheim/Steinfurt. Het wordt daar genoemd in het oudste pachtboek 1280-1439 en wel voor het eerst in 1319.

Het bijzondere van Burgsteinfurt is, dat door graaf Arnoldus de reformatie hier vaste voet aan de grond kreeg en het stadje een protestantse enclave werd in de overwegend katholieke omgeving. Er werd zelfs een Gereformeerde Hogeschool opgericht, het Arnoldinum (1591). Deze protestantse universiteit met vier faculteiten, theologie, natuurwetenschappen, medicijnen en recht werd een steunpunt van de reformatie in Noordwest Duitsland. Er gingen ook leerlingen uit Nederland naar toe, waaronder dominee Theodorus Froen uit Losser (1638).

Een middag is natuurlijk veel te kort om alles te zien. En wij wilden ook aansluiten bij de bekende Duitse zondagmiddagtraditie. Dat deden we dan ook en de Kaffee mit Kuchen in het Bagnorestaurant was uitstekend. We kunnen terugzien op een gezellige en geslaagde middag.

Een ‘extraatje’ was de expositie Kunst in het Ketelhuis, die door de HKL samen met beeldend kunstenaar Herman Ketz werd georganiseerd. Deze tentoonstelling trok in het weekend van 19 en 20 mei in Ketelhuis Van Heek maar liefst 355 bezoekers!

Na de zomer kreeg op 15 oktober Siebe Rossel, oud-conservator van het voormalige Museum Jannink in Enschede, de kans om ons te vertellen over de opkomst van de Textiel in Twente en de arbeidsomstandigheden in de fabrieken resp. over de volkshuisvesting in de 19e en de 20ste eeuw. De avond was een groot succes. Bijna 70 bezoekers, die de lezing zeer hebben gewaardeerd.

Op 18 november maakte Gé Nijkamp uit Borne zijn aankondiging als ‘rasverteller’  helemaal waar. Hij vertelde over gevel- en stiepeltekens en hij deed dat in het ‘plat’ wat hogelijk gewaardeerd werd. Er waren ongeveer 50 bezoekers. Hij besteedde in zijn verhaal veel aandacht aan de boerderijen, waar gevel- en stiepeltekens te zien zijn, maar had de haantjes op torens en andere tekens op kerken (figuurlijk) laten vallen. Veel bezoekers bleven nog even napraten (ook met Gé).

Gehouden lezingen
Bij de meeste in de vorige paragraaf genoemde activiteiten kunnen we lekker achterover leunen en luisteren naar wat ons voorgeschoteld wordt. Regelmatig houden we echter ook zelf lezingen en in 2012 deed Sietse Smit dat voor ons zelfs vier keer, onder andere voor bewoners van Oldenhove en Tiekerhook.

Losser laat je niet los

Dat is de titel van het prachtig geïllustreerde boekje dat de kinderen van groep 8 van alle basisscholen uit de gemeente Losser sinds 2012 ontvangen bij het verlaten van de school.

Losser laat je niet los
Het schitterende boek geeft de schoolkinderen uit Losser en de kerkdorpen een prachtig beeld van het verleden en het heden van onze mooie gemeente. Omdat de Historische Kring dé kennis in huis heeft over het verleden en ook beschikt over een groot fotoarchief was intensieve samenwerking met de Stichting Culturele Basisvorming bij het maken van dit boek niet meer dan logisch.Als beloning voor het vele werk dat wij aan de ‘productie’ van het boek hebben besteed werden wij in staat gesteld om aan al onze leden een gratis exemplaar aan te bieden.

Oet Dorp en Marke

Oet Dorp en Marke is waarschijnlijk het belangrijkste medium waarmee de HKL zich profileert. Het verscheen steeds mooi op tijd aan het eind van elk kwartaal. Door de sterke ledengroei werd de oplage verhoogd van 650 naar 700 exemplaren.

Het blijft verheugend dat we er steeds vrij gemakkelijk in slagen om een kwalitatief goed tijdschrift te maken. Het aandeel van derden in de aangeboden kopij wordt echter kleiner en dat is jammer omdat daardoor ook de variatie in onderwerpen dreigt af te nemen. Bovendien legt het extra druk op redactieleden die ook een bestuurstaak vervullen.

We herhalen daarom de oproep van vorig jaar: Wie neemt de uitdaging aan om eens wat te schrijven over (bijvoorbeeld) Carnaval, de Sportwereld, het Onderwijs in Losser, de Brandweer, de Boerenorganisaties en/of de Melkfabriek? Of welk ander geschikt onderwerp ook.

Open Monumentendag

Open Monumentendag (OMD) vindt in Losser plaats met financiële steun van de gemeente en wordt georganiseerd onder auspiciën van de HKL. Voorafgaand aan OMD  (8 en 9 september 2012) en tijdens de dag zelf werd  een mooie folder met informatie over de georganiseerde evenementen verspreid. Vooral door de grote belangstelling voor een expositie van klein kerkelijk erfgoed in de H. Maria Geboortekerk  (ruim 300 bezoekers) en de muziektheatervoorstellingen ‘Het Geluid van Steen’ in Steenfabriek De Werklust (350 belangstellenden) werden de bezoekersaantallen weer hoog. (966 bezoekers tegen 911 in 2010).

Wat verder nog ter tafel moet komen

Ook dit jaar ontbrak de HKL niet ‘op’ Brueghel.

En sinds de zomer van 2012 zijn we ook (eerst nog bescheiden) te vinden op Facebook, één van de nieuwe (sociale) media.

Het is net niet gelukt om in 2012 de Canon van Losser, waaraan we samen met De Dree Marken uit De Lutte hebben gewerkt, gereed te krijgen. Uiteindelijk is het 20 februari 2013 geworden, voordat wethouder Hassink met een druk op de knop de canon op internet in werking kon stellen

Onder de titel ‘Losser vertelt’ maakt Rob Smit uit Waalre een aantal ‘professionele’ korte filmpjes, waarin Lossernaren vertellen over onderwerpen waar zij ‘iets mee hebben’. Inmiddels zijn drie films gereed.

Losser, maart 2013

Georg van Slageren, secretaris