Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2015

Terug naar actuele jaarverslag   

Ledengroei

Op 31 december 2015 telde de Historische Kring Losser 830 leden. Dat zijn er 56 meer dan aan het begin van het jaar. En het zijn er op de kop af 260 meer dan op 31 december 2010. Dat is gemiddeld 50 leden per jaar erbij over de laatste vijf jaar en dat is veel ook in vergelijking met de meeste andere historische verenigingen, die tegenwoordig blij zijn als hun ledental op peil blijft.

Het is gebleken dat onze leden onze beste ambassadeurs zijn om familie, buren, vrienden en bekenden, die dat nog niet zijn, lid te maken. Die ledengroei maakt het voor de HKL mogelijk om bestaande activiteiten uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen. Als we deze ontwikkeling weten door te zetten tellen we in 2019 het jaar dat de HKL vijftig jaar bestaat 1000 leden. Dat zou heel erg mooi zijn!

Wij, als bestuur, hebben alle leden bedankt door hen in december een prachtige Verjaardagskalender cadeau te geven. De kalender, met door Andries Kuperus bewerkte en ingekleurde historische foto’s van Losser en Overdinkel, wordt gezien de vele reacties erg gewaardeerd. Nieuwe leden krijgen deze kalender als welkomstgeschenk (en ook nog het fotoboek Losser, Glane en Overdinkel!).

De Avonden, de Middag (excursie) en Andere activiteiten

We begonnen het jaar 2015 op 5 januari met onze Niejoarsvisite. Zoals altijd een zeer geanimeerde bijeenkomst. De zaal zat helemaal vol met leden, die knieperkes en boer’njongens kregen aangeboden. Thea Evers en Jack Scholtens hadden weer een mooie quiz gemaakt.

Op 2 februari verzorgden we in ‘eigen beheer’ een avond over ‘Gemeentelijke monumenten’. Thea Evers vertelde het bijbehorende verhaal aan de hand van een PowerPointpresentatie met veel mooie foto’s.

Een heel bijzondere avond was het op 9 maart toen generaal-majoor b.d. Henk Morsink uit Nijverdal, oud chef Militair huis van de koning ons kwam vertellen over zijn jaren aan het hof en de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april 2013. Voor deze avond hadden we kaartjes uitgegeven en dat bleek een goed idee want de zaal van Grand-café Smit was met 120 bezoekers helemaal vol.

De Jaarvergadering werd gehouden op zondagmiddag 19 april en daarna brachten we een bezoek aan Schüttorf. Daar werden we in twee groepen door deskundige en enthousiaste gidsen rondgeleid. De 38 deelnemers aan de excursie genoten na afloop van Kaffee mit Kuchen in Arnolds Bauerncafé in het landelijke Samern tussen Schüttorf en Ohne.

Op 19 oktober begon het winterseizoen met een lezing van Paul Glaser over zijn Joodse tante Roosje, die op wonderbaarlijke wijze de verschrikkingen van Westerbork, Vught en Auschwitz overleefde. Hij vertelde echter ook zijn eigen verhaal; het verhaal van een man die op middelbare leeftijd ontdekt dat zijn vader een Jood is en die dat altijd voor hem heeft verzwegen. Het boek dat hij over tante Roosje schreef is al in zes talen vertaald en inmiddels is er ook een toneelstuk van gemaakt. Leden van de Historische Kring Losser konden op 9 april 2016 tegen een gereduceerde prijs de voorstelling in het Wilminktheater in Enschede bijwonen. Ook voor deze avond was de belangstelling met ongeveer 100 bezoekers erg groot.

Op 23 november sloot Wim Nijhof de rij lezingen van het jaar 2015 af met een PowerPointpresentatie over de ‘Geschiedenis van Enschede’. Dat is ook de titel van het boek dat deze historicus en publicist  in 2014 schreef. Wim Nijhof is een levendige verteller, die (voor de tweede keer in Losser) een groot en aandachtig gehoor vond.

Regelmatig houden we echter ook zelf lezingen. Sietse Smit, Bennie Nijhof, Thea Evers en Georg van Slageren hebben diverse onderwerpen beschikbaar, die ze graag met anderen (ook buiten de HKL) willen delen. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de genoemde personen of mailen naar secretaris@historischekringlosser.nl.

Oet Dorp en Marke

Oet Dorp en Marke is het belangrijkste medium waarmee de HKL zich profileert. Door de sterke ledengroei werd de reguliere oplage verhoogd van 800 naar 850 exemplaren. De omvang van het tijdschrift is in 2015 op 36 pagina’s gebracht.

Het herfstnummer van dit jaar was een ‘special’ over Christoph Bernhard von Galen, oftewel ‘Bommen Berend’, de Münsterse bisschop die precies 350 jaar eerder zoveel ellende in Losser veroorzaakte door het halve dorp in brand te steken.

Het blijft verheugend dat we er steeds vrij gemakkelijk in slagen om een kwalitatief goed en door onze lezers ook hoog gewaardeerd tijdschrift te maken. Regelmatig leveren ook derden een belangrijk aandeel in de kopij.

Open Monumentendag

Open Monumentendag (OMD) vindt in de gemeente Losser plaats met financiële steun van de gemeente en wordt georganiseerd onder auspiciën van de HKL en DDM (De Lutte). Het landelijke thema voor OMD 2015 was Kunst & Ambacht. In Losser waren op de zaterdag de gebruikelijke monumenten open gesteld, die samen 400 bezoekers mochten begroeten. In de Lutte werden 300 bezoekers geteld bij vier activiteiten. De meeste aandacht trok de Ambachtelijke klompenmakerij Koop.

Wat verder nog ter tafel moet komen

Ook dit jaar ontbrak de HKL niet bij de Oldtimershow op het terrein van steenfabriek De Werklust en op  ‘Brueghel‘. Helaas viel de Brueghelzondag in het water en andere weersomstandigheden (extreme hitte) maakten dat we het Euregiofeest in Overdinkel aan ons voorbij lieten gaan. Maar in 2016 hopen we bij deze evenementen weer volop aanwezig te zijn

En weer of geen weer, het hele jaar door zijn we dag en nacht te vinden op Facebook waar we enorme belangstelling ervaren voor onze - al dan niet door Andries Kuperus ingekleurde - historische foto’s.

Wij registreren tot nu toe niet hoe nieuwe leden in de HKL geïnteresseerd zijn geraakt, maar wij hebben de indruk dat de Facebookpagina sterk aan de populariteit van de HKL bijdraagt.

Dat geldt trouwens ook voor onze via het internet te raadplegen bidprentjescollectie. Jack Scholtens heeft er inmiddels al meer dan 20.000 gedigitaliseerd. U vindt de collectie via onze website www.historischekringlosser.nl

Losser, maart 2015

Georg van Slageren

(secretaris)