Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2016

Terug naar actuele jaarverslag   

Ledengroei
De laatste jaren beginnen we ons jaarverslag steeds met dit onderwerp en vorig jaar berekenden wij op deze plaats dat wij er sinds 2010 gemiddeld 50 leden per jaar bij hadden gekregen. ‘Als we deze ontwikkeling weten door te zetten tellen we in 2019 het jaar dat de HKL vijftig jaar bestaat 1000 leden. Dat zou heel erg mooi zijn!’ schreven wij in het jaarverslag over 2015.

 Op 31 december 2016 telde de Historische Kring Losser echter al 981 leden. U wilt het misschien niet geloven, maar dat zijn er 151 meer dan aan het begin van het jaar. Wij kunnen het zelf ook bijna niet geloven, maar het is geen nep-nieuws en ook geen fake-bericht. Het is dus echt waar. Ongehoord! In deze tijd waarin veel verenigingen (ook historische) klagen over teruglopende ledenaantallen.

Hebben wij een verklaring voor deze plotselinge groeispurt? We kunnen alleen maar gissen, we hebben er geen onderzoek naar gedaan. We zijn in

2016 wel veel de straat op geweest om leden te werven. Bij maar liefst vijf evenementen gaven wij met een kraam acte de présence. Vooral bij de Samenloop voor Hoop in juni in Overdinkel hebben we een grote slag geslagen. De contributie 2016 van de 30 nieuwe leden, die we toen konden inschrijven, is door de HKL gedoneerd voor het goede doel (kankerbestrijding). Toen boekten we ook al ons 900-ste lid, de familie Japin uit Overdinkel.  

Niejoarsvisite 2017: 900-ste lid in het zonnetje gezet. (foto Sietse Smit)

En verder is het denken wij een kwestie van waardering voor alle andere uitingen waarmee wij naar buiten treden: ons steeds maar mooier wordende tijdschrift Oet Dorp en Marke, meer dan 21.000 bidprentjes op onze website, elke dag een ander plaatje met een praatje op Facebook, steeds duidelijker aanwezigheid op het provinciale internetplatform MijnStadMijnDorp (MSMD), onze website www.historischekringlosser.nl en één keer per maand een leuk artikel in De Week van Losser. En nieuw in 2016: de regelmatig verschijnende digitale Nieuwsbrief, met nieuwtjes en om onze leden te helpen herinneren aan weer een lezing of een andere activiteit.

De Avonden, de Middag (excursie) en Andere activiteiten
We begonnen het jaar 2016 op 4 januari met onze Niejoarsvisite. Zoals altijd een zeer geanimeerde bijeenkomst. Thea Evers en Jack Scholtens hadden weer een mooie quiz gemaakt.

Op 22 februari organiseerden we in ‘eigen beheer’ een avond met als titel ‘Losser in oude foto’s met moderne kaders’. Andries Kuperus vertelde het bijbehorende verhaal aan de hand van een PowerPointpresentatie met fotomontages waarin hij oud en nieuw met elkaar verweven had. Ook werden er op die avond nog enkele oude filmpjes vertoond. Succes verzekerd. 

 Op de 21-ste dag van de dialectmaand (maart) vroeg Harry Nijhuis, streektaalconsulent bij de Twentse Welle, aandacht voor de waarde van het dialect in deze tijd. Hij vulde zijn betoog aan met een dialectquiz en met spreekwoorden en gezegden. Harry Nijhuis maakte er een leuke, onderhoudende avond van.

 Op zondag 10 april hielden we onze Jaarvergadering en daarna brachten we een bezoek aan Bevergern. We deden dat voor het eerst met een autobus. In Bevergern werden we, in twee groepen, door deskundige en enthousiaste gidsen rondgeleid. In OD+M 2016/2 heeft u een uitgebreid verslag van die middag kunnen lezen. Als u dat nog eens na wilt lezen kunt u dat ook doen op deze website.

Met de HKL op excursie in Bevergern.

Op 24 oktober begon het winterseizoen met een lezing door Thea Evers (onze voorzitter) over het leven en het werk van Willem Wilmink, die een dag later 80 jaar geworden zou zijn, als hij niet al in 2003 overleden was. Thea Evers heeft in de afgelopen jaren al verschillende keren lezingen gehouden over Wilmink, die zij geholpen heeft bij één van zijn bloemlezingen. Het was een interessante, boeiende en erg druk bezochte avond, die ongeveer 100 belangstellenden trok.

 Op 28 november sloot Adrie Roding de rij lezingen van het jaar 2016 af met een al even boeiende lezing over het Vliegveldterrein Twenthe. Adrie Roding, oud-stadsarchivaris van Enschede, is een groot kenner van de vliegveldhistorie en een enthousiast spreker. Ook nu telden we ongeveer 100 bezoekers.

 Regelmatig houden we echter ook zelf lezingen. Sietse Smit, Bennie Nijhof, Thea Evers en Georg van Slageren hebben diverse onderwerpen beschikbaar, die ze graag met anderen (ook buiten de HKL) willen delen. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de genoemde personen of mailen naar secretaris@historischekringlosser.nl.

Oet Dorp en Marke Oet Dorp en Marke
Oet Dorp en Marke Oet Dorp en Marke is het belangrijkste medium waarmee de HKL zich profileert. Door de sterke ledengroei werd de reguliere oplage in 2016 verhoogd van 850 naar 1050 exemplaren. Het septembernummer van het jaar 2016 was een ‘special’ van 76 pagina’s over de Sint Martinuskerk, die 50 jaar geleden werd geconsacreerd en op 20 november 2016, zes weken na het jubileumfeest, helaas aan de eredienst werd onttrokken. Het blijft verheugend dat we er steeds vrij gemakkelijk in slagen om een kwalitatief goed en door onze lezers ook hoog gewaardeerd tijdschrift te maken. Regelmatig leveren ook derden een belangrijk aandeel in de kopij en dat waarderen wij zeer!

Open Monumentendag
Open Monumentendag (OMD) vindt in de gemeente Losser plaats met financiële steun van de gemeente en wordt georganiseerd onder auspiciën van de HKL en DDM (De Lutte). Het landelijke thema voor OMD 2016 was ‘Iconen en Symbolen’. Naast de gebruikelijke openstellingen was de presentatie van een fietsroute langs Mariakapellen en Landkruisen in de gemeente Losser de meest in het oog springende activiteit.

Joodse kindervluchtelingen in Losser (1939)
In juli 2016 ontvingen wij via de VVV een e-mailbericht uit Argentinië. Daniel Schürmann (Buenos Aires, 1951) vroeg om hulp bij zijn zoektocht naar de geschiedenis van zijn moeder Edith Zellerkraut, die als Joods meisje in 1939 in Losser onderdak zou hebben gevonden. Hij schreef erbij dat hij begin augustus met vakantie in Nederland zou zijn. Gelukkig konden wij hem snel helpen en het gevolg is dat Daniel en zijn vrouw Maria Theresa op dinsdag 9 augustus 2016 Losser bezochten. Het was voor Daniel en daardoor ook voor ons een emotionele gebeurtenis. Dat wij Daniel Schürmann zo snel konden helpen was te danken aan Thea Evers, die in de zomer van 2013 in ‘Oet Dorp en Marke’ over de geschiedenis van het K.L. Smitoord, waar de kinderen werden ondergebracht, had geschreven. Na een kort onderzoek kwam er nog veel meer informatie boven water, zoals het gegeven dat Edith niet alleen naar Nederland kwam, maar samen met twee zusjes en een broer. En Daniel Schürmann bracht voor ons een aantal bijzondere foto’s en documenten mee.

identiteitskaart Edith

Edith Zellerkraut en haar zusjes Erna (1926) en Ruth (1929) verbleven na Losser nog op verschillende particuliere adressen in Nederland. Zij over leefden samen met hun broer Dagobert, die overigens niet in Losser is geweest, de oorlogsjaren doordat ze in januari 1941 met een Rode Kruis Transport vanuit Amsterdam per trein via Berlijn naar Lissabon konden reizen en vandaar per boot naar Argentinië gingen. In Argentinië werden ze opgewacht door hun beide ouders. Vader was daar al vanaf 1938 en moeder is er kennelijk later ook in geslaagd om naar Argentinië te reizen.

 Veel weten we al, maar nog veel meer zal verder uitgezocht moeten worden, maar dat dit tot een boeiend artikel in Oet Dorp en Marke zal leiden is wel zeker. Het hele artikel over het K.L. Smitoord kunt u lezen op www.historischekringlosser.nl onder de knop Oet Dorp en Marke (2013/2).

Zoekerschool Krant
De uitsmijter van dit jaar was letterlijk en figuurlijk op 19 december de uitgave van een speciale historische Zoekerschool Krant door Hoveniersbedrijf Bergsma. Wij hebben met heel veel plezier aan de invulling van deze krant meegewerkt. Meer hierover in de rubriek ‘Van het bestuur’ in dit nummer. Hierbij ziet u de foto van het voltallige bestuur die de achterkant van de krant siert. (foto Riet Vos)

volledige bestuur

Tot slot We willen dit jaarverslag afsluiten met een bedankje aan onze leden, die hun niet aflatende enthousiasme overbrengen op mensen die nog geen lid zijn. Zij zorgden mede voor de aanwas van 151 nieuwe leden in 2016. Een woord van dank is ook op zijn plaats aan onze trouwe adverteerders. Wij hopen ook in 2017 weer een beroep op hen te mogen doen.

En verder zijn er veel activiteiten die zo vanzelfsprekend zijn dat we ze in het jaarverslag maar achterwege laten. Voor iedereen die aan die activiteiten heeft meegewerkt:

ONZE HARTELIJKE DANK

Losser, maart 2017

Namens het bestuur van de Historische Kring Losser
Georg van Slageren (secretaris)