Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat Bennie Beernink
Foto van de maand september 2006

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.
In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.
Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In de maand september 2006 was de beurt aan: Bennie Beernink

Bennie Beernink werd geboren op 13 december 1937 in De Lutte. De boerderij “De Tiggeler” aan de Paasbergweg was zijn geboortehuis. Zijn bijnaam daar was “Schuurboer”. Hij ging in De Lutte naar de lagere school en daarna vond hij werk bij de textielfabriek van  Van Heek. Hij kwam uit een groot gezin en het was toen vanzelfsprekend dat je ging werken om ook geld binnen te brengen. Bennie ging “voor zijn nummer”, dat wil zeggen als dienstplichtige, in militaire dienst en nadat hij was afgezwaaid werd hij vrachtwagenchauffeur bij de Dienst Openbare Werken in Losser. Vanuit de werkplaats aan de Ravenhorsterweg was hij betrokken bij alle werkzaamheden, die in de gemeente verricht moesten worden. Er werd in die jaren veel gebouwd. Daarbij kwam de wegenaanleg, het onderhoud, rioleringen enz.
Vanuit die functie behoorde het ook jarenlang tot zijn taak om samen met collega’s op donderdagavond het marktplein schoon te maken.
De marktverkoop in Losser begon vermoedelijk na 1904, toen de oude kerk was afgebroken en het omliggende kerkhof was ontruimd. Tot in de dertiger jaren van de vorige eeuw werd de wekelijkse markt druk bezocht. Door de economische crisis en de grote werkloosheid begon de markt echter te verlopen. Op 31 mei 1951 werd de Losserse marktdag door burgemeester J.P.A.M. van de Sandt officieel heropend. In de periode daarvoor was af en toe een poging gedaan om de Losserse markt nieuw leven in te blazen, maar er was voor de marktlieden geen droog brood te verdienen. Die pogingen liepen op niets uit. De mensen moesten naar de grote markten in Enschede of Oldenzaal. Maar door de toenemende welvaart werden de voorwaarden gunstiger en op 31 mei 1951 was het dus zover. Het knusse pleintje rond de Martinustoren kon weer een gezellig ontmoetingscentrum worden tijdens de donderdagmarkt. En ’s avonds kwamen dan de mensen van Openbare Werken, waaronder later ook Bennie Beernink, om het plein te ontruimen en schoon te maken.
Bennie Beernink was in 1966 naar Losser gekomen. Hij woonde eerst aan de Enschedese- straat en later aan de Buizerdstraat. Hij trouwde met Joke Boers.
Bennie stond bekend als een opgeruimde en gezellige man en zijn werk bij de gemeente als chauffeur bij Openbare Werken was zijn lust en zijn leven en veel Lossernaren kenden hem dan ook in die hoedanigheid. Zijn werk is altijd ook zijn hobby geweest en hij heeft de veertig dienstjaren kunnen volmaken. Bennie Beernink had voor zichzelf niet veel nodig. De kinderen waren belangrijk. Hij was een man die dicht bij de natuur stond en in zijn moestuin heeft hij dan ook menig uurtje doorgebracht. Hij hield ook kanaries. Voor voetbal op televisie moest alles wijken, dat was hem heilig. En hij ging niet graag van huis: “Ik moet de oude toren kunnen zien”, zei hij dan. Twee keer in zijn leven heeft hij samen met zijn vrouw een busreis gemaakt, maar dan was hij heel blij om weer thuis te zijn.
Bennie Beernink overleed op 20 augustus 2002.