Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Jan Brandenburg
Foto van de maand augustus 2007

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In de maand augustus 2007 was de beurt aan: Jan Brandenburg

Jan Brandenburg werd geboren op 1 januari 1921 in het Drentse Diever. Hij studeerde medicijnen in Groningen. Hij hield veel van sport, zoals tennissen, maar hij was vooral een goede schaatser. De elfstedentocht in het oorlogsjaar 1941, die plaats vond op 6 februari, heeft hij helemaal uitgereden. Het was een zware tocht, die werd omschreven als een “episch gevecht met de elementen” waarbij het peloton van 4600 schaatsliefhebbers werd geteisterd door sneeuwbuien.
Tijdens zijn militaire dienst was Jan Brandenburg onder meer werkzaam als keuringsarts.
De vakantieperiodes in de tijd na de Tweede Wereldoorlog, gaven hem de kans om als waarnemend arts in verschillende huisartspraktijken te kijken “hoe het er aan toe ging”, zoals hij zelf zegt.
Zijn eerste en laatste eigen standplaats werd Overdinkel. Hij vestigde zich daar op 18 september 1950. De Losserse huisartsen hielden toentertijd ook spreekuur in Overdinkel en zij waren bepaald niet ingenomen met de komst van deze nieuwe dokter.
De eerste patiënt van dokter Brandenburg was een particulier, die gelukkig veel reclame voor hem maakte. In die jaren mochten ziekenfondspatiënten, en dat waren de meesten in Overdinkel, maar twee keer per jaar van arts veranderen. Op 1 januari 1951 kwamen zijn eerste ziekenfondspatiënten binnen. Vijftig mensen lieten zich bij hem inschrijven. Dit had hij te danken aan een inwoner van Overdinkel, die zich erg had ingespannen om hem deze patiënten te bezorgen.
De eerste maanden hield hij spreekuur in de hervormde pastorie die toen werd bewoond door ds. Van Doorn. Dokter Brandenburg had in die dagen nog geen auto. Zo’n vervoermiddel was nog maar voor weinigen betaalbaar. Hij legde alle visites af op de fiets.
Mevrouw Brandenburg kwam met hun zoon in maart 1951 ook naar het grensdorp. Zij hadden elkaar vanaf zijn komst naar Overdinkel niet meer gezien.
Op 31 maart 1951 kreeg het gezin Brandenburg de beschikking over een onverwarmde zolder in het huis waar politieman Wevers woonde. Maar deze woning stond tussen de grenspalen en de Overdinkelse grens met Duitsland was toen nog gesloten. Het hoofd van de douane, de heer Pietersen moest komen om de Nederlandse grenspaal omhoog te doen voor de verhuiswagen.
In dat zelfde jaar verhuisde het gezin naar de Julianastraat. De dokter had daar twee woningen gehuurd ( 6 per huis). De familie Brandenburg woonde in het ene huis en op de benedenverdieping van de andere woning was de praktijkruimte. Daarboven woonde Jan Post. Hij hoefde geen huur te betalen, omdat zijn zuster de boel schoon hield.
Door de medewerking van wethouder Hassing was dokter Brandenburg in de gelegenheid om een perceel grond te kopen aan de Spinnersweg, om daar een woonhuis met praktijkruimte te bouwen. Dat ging echter moeizaam. De eigenaar wilde alleen verkopen als zijn weg zou worden verhard. De wethouder was bij dit alles zeer behulpzaam en dokter Brandenburg zegt dan ook “veel aan hem te danken te hebben”.
Op 1 april 1986 werd zoon Jaap ook huisarts in de praktijk van zijn vader. Vader en zoon werkten een jaar lang samen. Op 21 maart 1987 deed de “oude dokter Brandenburg” zijn huisartsenpraktijk over aan zijn zoon. Jan Brandenburg verhuisde met zijn vrouw naar De Lutte. Maar in Overdinkel is dus nog steeds een huisarts werkzaam genaamd Brandenburg.

Dokter Jan Brandenburg is op 7 januari 2014 in De Lutte overleden.