Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Izak Brommer
Foto van de maand november 2007

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In de maand november 2007 was de beurt aan: Izak Brommer

Izak Brommer werd geboren in Losser op 1 februari 1942. Zijn ouderlijk huid stond aan de Voswinkelweg, toen nog een landelijk gebied met weiland en bouwland. De oude veldnamen van de grondstukken, zoals Dorpergaarden en Adelsgoor, zijn als straatnamen bewaard gebleven in de later uitbreidingswijk Voswinkel.
Izak Brommer trad in dienst van de gemeente Losser. Van 1957 tot 1997 heeft hij als tuinman gewerkt in zijn eigen dorp.
Toen hij begon bij de plantsoenendienst stond burgemeester J.P.A.M. van de Sandt aan het hoofd van de gemeente en zijn ambtswoning op de hoek van de Gronausestraat / Muchteweg werd in 1957 gebouwd. De tuin bij het huis is ongetwijfeld ook door de plantsoenendienst aangelegd.
Er was net een nieuwe openbare lagere school gebouwd (de voormalige Springplank) en in het oude gebouw, de voormalige “Lange School” werd huishoudonderwijs gegeven. De vorming en opleiding van meisjes vond hier plaats, onder leiding van juffrouw Velers. In latere jaren werd het straatbeeld daar dagelijks bepaald door jongens met glimmende bromfietsen, die hun vriendinnetje kwamen ophalen of een glimp van de meisjes wilden opvangen als de ramen open stonden. Izak Brommer zal daar vaak getuige van zijn geweest als hij in de aanplant rond de school aan het werk was.
Izak Brommer trouwde met Francisca Petronella Maria Schlichte.
Aan het einde van de jaren vijftig begon Losser te groeien. Woningbouw in de Lage Esch en de Bloemenbuurt. En vanaf 1960 ging het heel snel. Bij die nieuwbouw kwamen de nodige groenvoorzieningen en bij al deze projecten was de plantsoenendienst uiteraard betrokken. Er is een tijd geweest, met name in de zeventiger jaren, dat deskundigen uit andere gemeenten vol bewondering spraken over de fraaie wijze waarop de gemeentelijke plantsoenen waren aangelegd en werden onderhouden.
Izak Brommer zette hier dagelijks zijn krachten voor in en hij was dan ook een vertrouwde figuur temidden van de groepjes tuinlieden die altijd in het dorp aan het werk waren. Hij volgde in de loop der jaren verschillende cursussen om zich in het vak te bekwamen. Milieubeleid werd steeds belangrijker. Onkruidbestrijding door het spuiten van gif werd uit den boze. Daar kwamen andere methodes voor.
Hij werkte altijd in de open lucht en in het hele dorp. Hij maakte dan ook iedere dag wel wat mee. En niet alleen maar leuke dingen. Zo verleende hij regelmatig eerste hulp als er een ongeluk was gebeurd. Maar hij werd ook met andere problemen geconfronteerd. Niet iedereen was het altijd eens met het werk van de gemeente. Bij dat soort conflicten trad Izak Brommer dan bemiddelend op.
Na veertig dienstjaren bij de gemeente Losser ging hij in 1997 met vervroegd pensioen. Nu kan hij, door zijn dorp fietsend, al het groen zien dat mede door zijn inzet tot stand is gekomen.