Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat Beernd Brüeker
Foto van de maand december 2007

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.
In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.
Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In de maand december 2007 was de beurt aan: Beernd Brüeker

Beernd Brüeker werd geboren op 15 december 1916 in de Knalhutte, toen gemeente Lonneker, de buurtschap tegen de Duitse grens bij Alstätte/ Ahaus. De turf uit het Aamsveen werd daar ons land binnengevoerd.
In 1930 verhuisde de familie naar Losser. Zij gingen wonen op een boerderijtje in de Beekhoek bij Glane, ook weer dicht bij de grens. Naast dit boerenbedrijfje werkte vader Brüeker bij de gemeente Losser.
Beernd Brüeker werd textielarbeider. Zijn eerste werkgever was de firma Scholten in Enschede. Het grote fabriekscomplex aan de Haaksbergerstraat besloeg in die tijd circa 6 ha, waarvan 3 ha bebouwd oppervlak. Tegenwoordig staat daar onder meer het Medisch Spectrum Twente.
Dit Enschedese bedrijf ruilde hij in voor de veel kleinere fabriek van Ludwig van Heek & Zn. in Losser. In eerste instantie werden daar weefgarens, tricotagegarens en verbandgaas vervaardigd. Beernd Brüeker werkte eerst als wever. In 1939 werd de afdeling verbandstoffen opgericht en toen werd hij geplaatst op de wattenafdeling. Zeven jaar lang werkte hij alleen in de nachtploeg.
Beernd trouwde in 1946 met Berendina Helena Martha Nijmeijer. Hij ging inwonen bij zijn schoonouders aan de Hooimaatweg. Zo kort na de Tweede Wereldoorlog, met de grote woningnood was dat vaak vanzelfsprekend. Het echtpaar Brüeker is daar altijd blijven wonen. Zij kregen acht kinderen, waarvan er één is overleden.
Naast zijn werk bij Van Heek had Beernd altijd een boerenbedrijfje met melkkoeien, varkens en kleinvee, gedeeltelijk voor eigen gebruik. Als er een fokveedag was ging hij daar steevast naar toe. Zijn vrouw zorgde er voor dat ze een grote pan erwtensoep had gekookt voor de andere gezinsleden, zodat ze tijd had om haar man in de loop van de morgen te volgen, want ze ging graag mee.
Beernd Brüeker had in Losser de bijnaam “schillenboertje”. Wij hebben nu een groenbak, maar ook vroeger was er al sprake van gescheiden afval. Vooral aardappelschillen werden apart bewaard en opgehaald door de schillenboer, met paard en wagen of met een bakfiets. Deze schillen werden gebruikt als veevoer, voornamelijk voor de varkens. Zevenenveertig jaar lang haalde Beernd de schillen op in het dorp. Eerst met paard en wagen. Later werd het paard vervangen door een tractor.
Zijn hobby was het fokken van kanaries. Hij nam ook deel aan vogeltentoonstellingen.
Op sportief gebied is hij even lid geweest van een klootschietersvereniging. Maar zijn vrouw “had er niet zoveel mee op”, dus dat was snel afgelopen.
Beernd Brüeker zei van zichzelf, dat hij nooit stil heeft gezeten in zijn leven.
Hij overleed op 30 april 2005.