Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat Willem ter Denge
Foto van de maand juli 2008

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.
In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.
Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In de maand juli was de beurt aan: Willem ter Denge

Willem ter Denge werd op 27 oktober 1922 in Losser geboren. In 1959 huwde hij met Ida Bürike en zij kregen een dochter Gerda, die inmiddels zelf getrouwd, met man en drie kinderen, in het ouderlijk huis woont aan de
Oldenzaalsestraat. Dat ouderlijke huis had Willem met behulp van oude materialen opnieuw opgebouwd. In 2001 is er voor hem en zijn vrouw een kleiner huis naast gebouwd.
Willem ter Denge is zijn geboortedorp tot het einde van zijn leven, trouw gebleven. Niet alleen is hij er zijn hele leven blijven wonen, maar ook bleef zijn belangstelling in hoge mate verbonden met zijn geboorteplaats. Hij registreerde alles wat met de ontwikkeling van zijn dorp te doen had en zijn waakzame intelligentie sloeg alles wat de moeite waard was getrouw op in zijn geheugen. Geen wonder dat hij zich bij de oprichting van de
Historische Kring Losser liet inschrijven als lid en al heel spoedig vestigde hij de aandacht op zich, door zijn grote betrokkenheid met dorp en gemeenschap en zijn uitgebreide kennis daarvan. En zo werd binnen het bestuur van de Historische Kring al heel snel een plaats ingeruimd voor deze authentieke Lossernaar, die zoveel inbreng te bieden had bij tal van specifiek Losserse onderwerpen. Bij diverse publicaties van de Historische Kring heeft hij zijn kennis ingebracht. Het driedelige werk “ Grondstukken en bewoners van Dorp en Marke Losser”, en de fotoboeken “Losser en zijn Kerkdorpen” kwamen met zijn medewerking tot stand. Ook maakte hij vele jaren lang deel uit van de gemeentelijke straatnamencommissie. Zijn dagelijkse werkzaamheden in de agrarische sector en zijn bezigheden in het grondverzet versterkten zijn waakzaamheid voor wat de bodem te bieden had en hij ging daar uiterst voorzichtig mee om: urnen, potjes, scherven, alles werd met grote zorgvuldigheid gekoesterd. Geen wetenschapper zou er voorzichtiger, eerbiediger, mee omgaan. In zijn schuren was altijd ruimte voor opslag van oude gebruiksvoorwerpen, gereedschappen of werktuigen en hij zag er als geen ander het nut van in. Iedereen kende hem en bijna iedereen kende hem ook als Klomp Willem. Het huis en erf De Klomp was na 1832 eigendom van de familie geworden.
Willem ter Denge was ook een slimme man met veel doorzettingsvermogen en een geduchte tegenstander voor de gemeente m.b.t. grondzaken. Hij zette zich in voor droogteschadevergoeding voor gronden in het waterwingebied. En bij de onteigeningsprocedures in de uitbreidingswijk Voswinkel kwam hij uiteindelijk ook als winnaar uit de bus. Hij had een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en sprong in de bres als die in zijn ogen met voeten werd getreden.
Willem hoorde bij de mensen die “genoeg had aan Losser”. Toen zijn vrouw op latere leeftijd met een groep kennissen uit Losser een reis naar Israël wilde maken, was Willem maar moeilijk te overtuigen. “Dan kan’k ’s morgens de Oale Toorn nich meer zeen” zei hij. Maar zijn belangstelling voor de geschiedenis kreeg de overhand en zo stond hij in 1996 samen met zijn reisgenoten in de krant onder de kop “Lossernaren in Jericho”.
Klomp Willem was een begrip. Niet iedereen zal beseft hebben hoeveel Losserse geschiedenis en simpele wetenswaardigheden onder zijn pet lagen opgeslagen. En zo is Klomp Willem in grote bescheidenheid zijn weg door Losser en het leven gegaan, in goede harmonie met de mensen om hem heen, en iedere dag opnieuw weer genietend van de natuur en van het dorp, zijn dorp!
Klomp Willem stierf op 25 april 2002.