Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat Hendrikus Johannes (Hendrik) Elferink
Foto van de maand september 2008

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.
In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.
Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In de maand september 2008 was de beurt aan: Hendrikus Johannes (Hendrik) Elferink

Hendrik Elferink werd geboren op 4 november 1926 op het erve Elferman aan de Zoekerweg nr. 1 in Losser (nu bewoond door de familie Scholten-Elferink).

Het erve Elferman behoort tot de 31gewaarde erven van de marke Losser. In de oude marke  waren, in tegenstelling tot het bouwland, de jacht- en weidegronden, de plaggenvelden en de veenkuilen niet verdeeld, maar gezamenlijk eigendom van de boeren die zich er hadden gevestigd. Het recht van iedere deelgenoot in deze gezamenlijke gronden werd “waarrecht” genoemd en een “ware” is het aandeel dat een erve heeft op dat gemeenschappelijke bezit. Dat aandeel was oorspronkelijk onverbrekelijk met het erve verbonden.

Dit gewaarde erve Elferman in de Zoeker is al zeer oud. In de 12e eeuw behoorde het huis en erf toe aan het kapittel van St. Pieter te Utrecht. In 1601 komt de naam Elferman al voor en in 1751 werd een Elferman zelf eigenaar. Hendrik Elferink stamde dus uit een zeer oude boerenfamilie.

Na de lagere school ging Hendrik Elferink naar de landbouw-winterschool in Hengelo en hij werd landbouwer op de boerderij in de Losserse Zandbergen aan de Grensweg no. 4.

Hij was medeoprichter, bestuurslid en actief lid van de Kogelwerp-Kloatscheeters vereniging “Vooruit Losser”.  Zij noemden zich indertijd kogelwerpvereniging, om zich te onderscheiden van de klootschietersclubs, een tegenstelling die vele jaren later is overbrugd. “Vooruit Losser” is ontstaan in 1950 uit een samenvoeging van de verenigingen De Zoeke en Esch Vooruit. Twee jaar later kregen zij de beschikking over een heideveld aan de Overdinkelsestraat, dat eigendom was van L. van Heek. Op eigen kracht werd dat indertijd omgetoverd tot een wedstrijdbaan. Ook het latere eigen clubgebouw werd met eigen middelen tot stand gebracht.

De club werd “wereldberoemd” omdat hier tijdens een gezellig samenzijn na een wedstrijd het idee werd geopperd om de Amerikaanse president Reagan en de Russische leider Andropov uit te nodigen naar Losser te komen, om zo de vrede in de wereld een stapje dichterbij te brengen.

Hendrik Elferink was, naast natuurliefhebber (hij wist heel veel van bomen, bloemen en planten), ook een fervente jager.

Schaatsen was een andere liefhebberij en wandelen deed hij ook graag, vooral als het gesneeuwd had, want dan kon je de diersporen in de sneeuw goed zien.

De politiek en de voetbalsport volgde hij op de voet en kaarten deed hij bijzonder graag.

Hendrik Elferink, telg uit een zeer oud Lossers boerengeslacht, overleed op 5 juli 1994.