Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat Josephina Maria Johanna (Fien) Holtslag
Foto van de maand december 2009

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.
In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.
Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In de maand december 2009 was de beurt aan: Josephina Maria Johanna (Fien) Holtslag

Fien Holtslag werd geboren op 31 maart 1925 in Steenderen in de Achterhoek. In het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw kwam de familie naar Losser. Aan de toenmalige Broekhoekweg, nu Rondweg, is nog steeds het huis te vinden waar zij woonde, schuin tegenover de ijsbaan, het huis met de grote vijver, waar ’s zomers altijd een reusachtige gunneraplant stond te pronken.

Zij werd op 9 januari 1944 aangenomen bij de gemeente Losser als “schrijfster ter secretarie”. Het loon bedroeg in die tijd  0,75 per uur. Haar werk bestond uit het schrijven van identiteitskaartjes voor kinderen. Ze was verder verplicht om de cursusavonden van de Luchtbescherming te volgen. De Luchtbeschermingsdienst was opgericht in 1939, na de Duitse inval in Polen en moest de burgers beschermen tegen luchtaanvallen. Er waren in eerste instantie vrijwilligers bij betrokken, maar tijdens de bezetting werd de dienst uitgebreid met ambtenaren. Een belangrijke taak van deze mensen was het controleren van de verplichte verduistering. Ook moesten zij eerste hulp bieden op plaatsen waar bombardementen hadden plaats gevonden en helpen bij het blussen van branden.

Fien Holtslag werd betrokken bij het verzet, vermoedelijk via M.J. Bolhaar, ambtenaar ter secretarie. Hij was al vanaf 1943 betrokken bij verzetsactiviteiten, onder meer door het vervalsen van persoonsbewijzen en het helpen van geallieerde piloten.

Fien bleef ongehuwd en werkte haar hele leven op het Losserse gemeentehuis. Eerst in het oude gebouw aan de toenmalige Voorstraat. Daarna kwam de periode, dat ook de voormalige burgemeesterwoning in gebruik werd genomen als onderkomen voor het groeiende ambtenarencorps. Tussen de beide panden lag een verbindende barak.

In 1970 kon ook Fien Holtslag met alle andere ambtenaren verhuizen naar het nieuwe gemeentehuis, dat op 14 augustus van dat jaar officieel werd geopend. Bij haar veertigjarig ambtsjubileum werd zij onderscheiden met de eremedaille in zilver van de Orde van Oranje Nassau.

Op 30 maart 1990 ging Fien met pensioen. Zij had dus haar hele leven gewerkt bij de gemeente Losser, laatstelijk als archiefverzorgster op de afdeling Interne Zaken, in de rang van adjunct-commies.

Zij was ook actief binnen de parochiegemeenschap van de H. Maria Geboortekerk. Later zette zij zich  in voor de Katholieke Bond van Ouderen. Fien Holtslag wordt omschreven als iemand die haar leven lang, zowel thuis als op het werk, altijd voor iedereen klaar stond.

Zij overleed in Losser op 5 maart 2000.