Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat Klaas Frederik Marinus Emile† (Klaas) Jassies
Foto van de maand maart 2010

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.
In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.
Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In de maand maart 2010 was de beurt aan: Klaas Frederik Marinus Emile† (Klaas) Jassies

Klaas Jassies werd geboren in Losser op 12 juli 1915. Zijn vader had een galanteriezaak zoals men toen zei (een winkel in huishoudelijke artikelen) aan de Kerkstraat, een voor die tijd modern warenhuis. Maar de dorpskinderen konden er ook voor 1 cent een zak knikkers kopen. Het was een huis met een oude geschiedenis. Het werd al in de 17e eeuw bewoond door schoenmaker Lubbert Beernink en later door de gebroeders Lippinkhoff. In dat pand is nu de meubelzaak van Morshuis gevestigd.

De oom van Klaas Jassies behoorde ook tot de Losserse middenstand. Hij had een fietsenzaak midden in het dorp, op de plek waar nu de bloemenwinkel van De Jong staat. Zoals wel vaker met fietsenwinkels het geval was, ontstond daaruit later ook een garagebedrijf met benzinepomp.

Klaas Jassies ging na de lagere school naar het gemeentelijk Lyceum in Enschede en behaalde daar het diploma H.B.S.-B.

Hij liet zich in 1932 inschrijven aan de Universiteit van Utrecht voor de studie tandheelkunde. Utrecht was tot 1947 de enige plaats in Nederland waar je deze studie kon volgenen. Klaas Jassies slaagde in 1937 als de jongste tandarts van Nederland. Hij kwam uit een milieu waarin men het duidelijk belangrijk vond dat de kinderen hun talenten konden ontwikkelen en dat daarvoor ook de financiŽle middelen had. Zijn broer werd apotheker (apotheek Jassies aan de Oldenzaalsestraat in Enschede). CarriŤres die voor dorpskinderen in die tijd toch niet zo vanzelfsprekend waren.

Na zijn studie begon Klaas Jassies een tandartspraktijk in Enschede aan de Oldenzaalsestraat. Daarna verhuisde hij naar de Lasondersingel.

Omstreeks 1954 stopte hij met deze particuliere praktijk en ging toen wonen aan de Van ít Hofflaan op het Wooldrik. Hij trad daarna in dienst van het ziekenfonds Enschede-Lonneker.

Als particulier tandarts had hij op de woensdagmiddag al een praktijk in Losser en ook tijdens zijn jaren als ziekenfondstandarts konden de Losserse patiŽnten bij hem terecht. Hij heeft spreekuur gehouden op diverse locaties: naast kapper Zurhorst, in het Groene Kruis gebouw aan de Gronausestraat (in de Nes zoals men toen zei) en ook in het toenmalige Dinkelziekenhuis aan de Lutterstraat.

In 1964 was hij ook privť weer teruggekeerd naar zijn geboortedorp. Hij ging wonen aan de Gildehauserweg 1.

In Losser beŽindigde hij zijn tandartsenpraktijk omstreeks 1979. In Enschede was hij al iets eerder gestopt. In 1979 werd ook definitief besloten tot sluiting van het Losserse ziekenhuis, waar zijn praktijk was gevestigd. De klinische functie zou worden beŽindigd en daarvoor in de plaats mocht er een nieuw verpleegtehuis worden gebouwd met 160 bedden.

Klaas Jassies vulde zijn vrije tijd met vissen, biljarten bij cafť Schorfhaar en tuinieren.

Vanaf 1999 woonde hij in een appartement aan de Braakstraat, de nieuwbouw die was ontstaan op de plaats van de zogenoemde ďLange SchoolĒ.

Hij overleed op 14 mei 2001.