Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat Peter (Piet) Kielstra
Foto van de maand juni 2010

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.
In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.
Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In de maand juni 2010 was de beurt aan: Peter (Piet) Kielstra

Piet Kielstra werd geboren in Losser op 17 januari 1914.

Hij ging er naar de lagere school en daarna heeft hij enige tijd gewerkt bij kolenboer Nijkerken, die zijn bedrijf had aan de Brinkstraat. Maar zoals veel mensen van zijn generatie kwam hij toch terecht in de textielindustrie. Hij trouwde met mejuffrouw Pit en het echtpaar bleef in Losser wonen.

Piet Kielstra werd wever en werkte onder meer bij de firma Schuttersveld in Enschede, de textielfabrieken van de Gebr. Van Heek. Tijdens de oorlogsjaren werd hij tewerkgesteld in Duitsland. Hij moest voor de bezetters gaan werken in Nordhorn en in Ochtrup.

Muziek was belangrijk in zijn leven. Hij maakte deel uit van het bestuur van de muziekvereniging Kunst en Strijd en is tot erelid benoemd. Dit harmoniekorps werd opgericht in 1925 door de heren G. Kielstra, R. de Vries en R. Kist, als een specifiek socialistische arbeidersmuziekvereniging. Losser kreeg toen naast een katholieke en een christelijke ook een “rooie” muziekvereniging. In die moeilijke jaren van de arbeidersbeweging wilde men een eigen muziekkorps. In de twintiger en dertiger jaren, en ook na de bevrijding in de tijd van de wederopbouw was er een zeer sterke onderlinge band, een grote inzet en veel bezieling onder de leden. Men leefde voor het korps. Het devies was: “Strijden voor eenheid door middel van muziek”. Bij het veertigjarig bestaan is de harmonie losgekoppeld van de arbeidersbeweging en sindsdien zijn mensen van allerlei gezindten aangesloten bij deze muziekvereniging.

Piet Kielstra speelde ook zelf en in de dertiger jaren behaalde hij samen met de andere muzikanten van het korps op een concours in Amsterdam een eerste prijs in de derde afdeling met 53 punten.

Samen met zijn vrouw maakte hij vanaf de oprichting deel uit van een volksdansgroep en tot hun tachtigste jaar hebben zij daar met veel plezier gedanst.

Piet Kielstra ging graag kaarten in het Plushuis Zijn liefde voor de muziek bracht hij ook tot uiting bij de bejaardenzang. Verder ging hij graag fietsen.

Zijn voetbalclub was PJ (Prinses Juliana), de oudste voetbalclub van Losser. PJ was ontstaan op een braakliggend zandveld in het Hannekerveld en via allerlei omzwervingen werden zij uiteindelijk door de directie van de textielfabriek Van Heek in de gelegenheid gesteld om bij de fabriek een behoorlijk speelveld aan te leggen. Daar was Piet Kielstra vaak als toeschouwer te vinden. Het clublokaal van PJ was in de kleine zaal van café Schorfhaar. Voor het raam hing de elftalopstelling. En ’s avonds troffen spelers en supporters elkaar weer voor het raam van kapper Brilman naast het Teylershuis, waar de uitslagen werden gepubliceerd.

Piet Kielstra overleed op 6 juli 2000.