Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat Johan Bernard (Johan) Kuipers
Foto van de maand januari 2011

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.
In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.
Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In de maand januari 2011 was de beurt aan: Johan Bernard (Johan) Kuipers

Johan Kuipers werd geboren op 1 oktober 1914 in Overdinkel. In november 1945 kwam hij in dienst van de gemeente Losser, met als taak het opnemen van oorlogsschade aan bouwwerken en het toewijzen van bouwmaterialen. In die tijd van grote schaarste was dat een hele klus, want iedereen wilde zijn beschadigde eigendom zo snel mogelijk hersteld zien. Enkele jaren later werd hij opzichter en in die functie werd hij ook belast met het voorkomen van overstromingen en het herstellen van Dinkeldoorbraken. Die calamiteiten gebeuren in de regel niet onder werktijd en dat heeft hem in zijn leven dan ook heel wat nachtelijk uurtjes gekost. Als opzichter had hij verder toezicht op de meer dan duizend gemeentewoningen.

De eerste naoorlogse jaren, toen hij mocht helpen bij het oplossen van de woningnood, waren in zijn ogen de mooiste tijd. De eerste nieuwe woningen werden gebouwd in Overdinkel aan de Schoolstraat, gevolgd door een kleine serie aan de Scholtinkstraat. Hij zei daarover: “Iedere keer als er bericht binnen kwam dat de gemeente weer een aantal woningen mocht bouwen, ging er bij ons een juichkreet op”. Er volgde nog veel meer woningbouw: de wijk

’t Rot, de Oranjestraat, Kloppenstraat enz. In die begintijd na de oorlog was men vol optimisme en dacht de woningnood binnen enkele jaren op te lossen, maar dat ging bij nader inzien toch niet zo snel.

Johan Kuipers trouwde op 1 juni 1954 met Thilda Smudde en het echtpaar ging in Losser wonen aan de Enschedesestraat. Zij noemden hun huis “De Wingerd”.

Johan Kuipers was ook lid van de brandweer. Hij verzorgde daar graag de uitstapjes want hij wist precies wat zijn medebrandweerlieden op prijs stelden. En ook binnen de club van oud-brandweerlieden bleef hij actief.

Binnen de Losserse gemeenschap kwam je hem op veel meer terreinen tegen. Bij de Overdinkelse voetbalclub OSV hoorde hij bij het “meubilair”, zoals men zei. In 1981, bij het vijftigjarige bestaan van de club wordt hij, als dank voor zijn langdurig lidmaatschap (hij is dan 35 jaar lid, daarvan was hij 17 jaar secretaris) en voor zijn grote verdiensten, benoemd tot erelid. Ook tien jaar later, bij het zestigjarige bestaan van OSV is hij er met zijn 76 jaar  nog actief bij betrokken.

Johan Kuipers stond ook aan de wieg van de Losserse Motor Club en hij was medeoprichter van de carnavalsvereniging “De Doare Trappers”. Als bestuurslid van deze vereniging was hij ook betrokken bij de oprichting van de overkoepelende vereniging “Gaffel Aoskes”. De carnavalscontacten met Münster kwamen, mede op zijn initiatief tot stand. En ook was hij de grote stimulator ten aanzien van de wagen- en poppenbouw. De producten van de “Doare Trappers” oogsten altijd de grootste bewondering tijdens de carnavalsoptocht.

Als ambtenaar van bouw- en woningtoezicht was Johan Kuipers ook belast met de opsporing van de bij de woningwet strafbaar gestelde feiten.

Hij nam in 1979, na een loopbaan van 34 jaar, afscheid bij de gemeente Losser. Voor de personeelsvereniging van de gemeenteambtenaren bleef hij oriënteringsritten uitzetten, want ook dat deed hij graag en goed.

Johan Kuipers overleed op 4 september 1995.