Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat Johan Lippinkhoff
Foto van de maand augustus 2011

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.
In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.
Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In de maand augustus 2011 was de beurt aan: Johan Lippinkhoff

Johan Lippinkhoff werd geboren op 1 maart 1904. Zijn ouderlijk huis was café Lippinkhof, meestal geschreven met één f. Alleen Johan stond nog ingeschreven als Lippinkhoff, aldus zijn vrouw, A. Lippinkhoff-Johanningmann.

Café Lippinkhof stond aan de Gronausestraat, tegenover het toenmalige station van de stoomtramweg Denekamp-Oldenzaal-Losser-Glane-Gronau. De landbouwer Herman Lippinkhoff had hier in 1832 al gronden, gelegen tussen de Eschweg (nu Gronausestraat) en de Hogeweg. Het café lag vroeger buiten de bebouwde kom en was omgeven door de akkers en volkstuinen van de mensen uit het dorp. Nu is in dit pand restaurant “An ‘n Labdiek” gevestigd.

Johan Lippinkhoff werd in Losser bekend met zijn vervoersbedrijf. Tegenover het café stond zijn woonhuis, met daarnaast de grote garage voor de autobussen. In de glorietijd van de textielindustrie vervoerden de vier bussen van Lippinkhoff een deel van de Losserse arbeiders naar de fabrieken in Enschede en ook naar Duitsland. Het aantal mensen dat dagelijks vervoerd moest worden was zeer groot. Professor Heslinga vermeldt in zijn studie over de Twentse textielarbeiders (1954) dat in 1951 het aantal textielforensen in Losser op meer dan 2700 kon worden geschat. En aan dat vervoer leverde Johan Lippinkhoff dus zijn bijdrage. De uiteindelijke neergang van de textielindustrie in 1972 was voor hem dan ook een grote klap. Hij begon toen een fietsenzaak bij zijn woonhuis. Inmiddels hebben deze gebouwen plaats gemaakt voor de toekomstige bebouwing “Het Zijland”.

Zijn grote hobby was de jacht. In de Losserse Zandbergen had hij aan beide kanten van de grens zijn jachtgebied. Eén keer kwam hij zowaar met een reebok thuis. Maar toen zei hij: “Dat doe ik nooit weer, het dier keek me zo aan”.

Johann Lippinkhoff was medeoprichter van de voetbalclub TAR (Ter Achilles Roem). Op 15 mei 1922 zag deze sportvereniging het levenslicht in het toenmalige hotel Lemmink, het huidige café ’t Raedthuijs aan de St. Maartenstraat. De club kwam voort uit de reeds bestaande verenigingen Achilles en Excelsior en kreeg toentertijd een terrein achter café  Koopman aan de  Lutterstraat. Johan Lippinkhoff was lange tijd ook daadwerkelijk betrokken bij de voetbalsport in de functie van scheidsrechter.

Een andere hobby was het carnaval. De Martini Kerlkes konden altijd op zijn inzet rekenen en dat vele werk werd dan ook beloond met het erelidmaatschap.

Hij had ook veel postduiven en was lid van de “Snelvlucht”. De biljartclub en de schuttersvereniging maakten ook deel uit van zijn vrijetijdsbesteding.

Johan Lippinkhoff overleed op 27 april 1983 en Losser verloor met hem een zeer actieve autochtone ingezetene.