Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat B.J. (Bennie) Maseland
Foto van de maand oktober 2011

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.
In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.
Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In de maand oktober 2011 was de beurt aan: B.J. (Bennie) Maseland

Bennie Maseland werd geboren op 9 juli 1939 in het Twentse Lattrop. In dat dorp, ten noorden van Denekamp bracht hij zijn jeugd door. Als kleine jongen wilde hij priester worden en daaraan invulling geven als pastoor in een parochie. In die tijd wilde dat zeggen dat je na de lagere school eerst naar het zogenoemde “klein seminarie” zou moeten gaan en dat was een internaat. Zijn pleegouders zagen het niet zitten, dat hij op zo jonge leeftijd al uit huis ging.

Bennie Maseland ging werken bij de N.V. Katoenspinnerij Bamshoeve in Enschede en volgde daar ook de Fabrieksschool. Daarna was het zijn streven om buschauffeur te worden en hij haalde de benodigde rijbewijzen. Maar dat beroep heeft hij niet uitgeoefend, omdat hij dan naar een kosthuis in Enschede zou gaan en ook dat zagen zijn pleegouders voor hem niet zitten. En zo bleef hij werkzaam in de textiel.

Hij trouwde met Marietje Grundel en kwam in 1965 in Losser wonen.

Maar de kerk bleef trekken en zo werd hij op 1 december 1978 koster in de r.k. kerk H. Maria Geboorte.  Pastoor Brouwer (1922-1987) bewoonde toen de grote pastorie. De heer Roeloffzen was in die tijd de koster van de parochie. In 1978 werden de taken even waargenomen door de heer Damhuis en toen kwam Bennie Maseland. De werkzaamheden van een koster kunnen niet beter worden omschreven als in het boek van H. Bourgonje

 “H. Maria Geboorteparochie Losser. 1902-2002”: “Hij zorgt er voor dat de kerkdeuren op tijd open zijn en worden gesloten, dat de kerk voldoende verlicht is, dat de kaarsen zijn aangestoken, dat de klokken op tijd luiden, dat de verwarming de juiste temperatuur verspreidt, dat de geluidsinstallatie prettig functioneert, dat de kelk, ciborie en wijnkannetje klaar staan, dat voor de pastores albe en kazuifel in de goede kleur gereed liggen, dat er misdienaars zijn en dat er een dienstrooster is, dat er bij een begrafenis een graf gemaakt is, dat als er een overledenene wordt bij-begraven de aanwezige steen is verwijderd, dat hij de plaats registreert waar iemand wordt begraven, dat hij in overleg zorgt voor bloemen als de kerkdienst daarom vraagt, dat hij met de maandelijkse, onmisbare hulp van dames en heren zorgt voor een schone sacristie en kerk en voor een net kerkhof, dat hij zorgvuldig toezicht houdt op uurwerk, klokken, verwarming, dat hij zorgt voor nette en schone togen, dat hij zorgt voor een scheutje olie, een schroef, een spijker, een likje verf, dat hij ziet en merkt wat er misschien wel fout kan gaan en dat hij er op toeziet, regelt en er voor zorgt dat er niet écht wat fout gaat, kortom, dat hij er voor zorgt “koster” te zijn. Bennie Maseland bleef dat alles doen tot 1999. Daarna ging hij genieten van zijn vrije tijd.

Zij hobby’s zijn tuinieren, fietsen en figuurzagen. In 1974 is hij begonnen met een lego modeltrein en daar wordt nog steeds aan gewerkt. En zijn oude wens om buschauffeur te zijn, brengt hij in praktijk als vrijwilliger op de buurtbus van De Lutte naar Oldenzaal.