Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Franciscus Theodorus Maria (Frans) Morsink
Foto van de maand april 2012

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In april 2012 was de beurt aan: Franciscus Theodorus Maria (Frans) Morsink

Frans Morsink werd geboren in Losser op 30 november 1923. Na de lagere school  ging hij naar de ambachtsschool en daarna volgde hij een opleiding aan de Schildersvakschool in Utrecht.

Na het afronden van deze studie ging hij werken bij zijn vader, in het schildersbedrijf aan de toenmalige Froenstraat. Deze straat is bij de komplanontwikkeling in de zeventiger jaren verdwenen.

Frans Morsink maakte zich al snel zelfstandig en begon naast de zaak van zijn vader een autospuiterij. In de vijftiger jaren begon hij een winkel aan de Gronausestraat in het pand van café  Gelink, dat eigendom was van zijn grootouders. Op deze plek in het dorp (hoek Gronausestraat/Brinkstraat) waren vroeger maar liefst drie cafés te vinden: Gelink, Knippers en Kellerhuis. Gelink had tevens een bakkerij en met paard en wagen ging hij naar zijn klanten om het brood te bezorgen.

In dit pand van zijn grootouders breidde Frans Morsink zijn zaak uit met een winkel in glas, verf en behang. En zoals zo vaak bij de middenstand in die tijd, was het de vrouw die de winkel dreef. Op deze plek vindt nu het laden en lossen plaats van de supermarkt C1000.

De winkels aan dat deel van de Gronausestraat werden in de zeventiger jaren afgebroken voor de realisering van het nieuwe komplan, met de bouw van het winkelcentrum De Brink.

Frans Morsink kocht het historische Bonkenhoes op het Martinusplein en na een grondige verbouwing vestigde hij daar een lijstenmakerij. Tijdens de werkzaamheden ontdekte hij een oude put in de vloer van de vroegere deel. Om deze put kwam weer een borstwering en zo werd dit historische overblijfsel een onderdeel van de winkelruimte. Tot in de tachtiger jaren bleef zijn lijstenmakerij hier gevestigd. Nu is in dit historische pand Bistro The Lodge te vinden.

Frans Morsink was op verschillende manieren nauw betrokken bij de Losserse gemeenschap. Hij was lid van de gemeenteraad, eerst voor de K.V.P. en daarna voor het CDA. Hij stond bekend als een echte autochtone Lossernaar, die zijn mening en zijn ideeën niet onder stoelen of banken stak. Zijn bezorgdheid over alle “import” in Losser (het dorp groeide sterk in die tijd), uitte hij publiekelijk en dat zorgde dan voor de nodige ophef.

Vanuit zijn liefde voor oud Losser was hij ook betrokken bij de Historische Kring. Hij maakte deel uit van het bestuur gedurende de periode 1981-1996. Verder liet hij als zakenman van zich horen binnen de winkeliersvereniging en ook was hij voorzitter van de ijsclub.

Frans Morsink was een echt familiemens en zijn gezin was voor hem dan ook zeer belangrijk. Winkeliers hadden, toen zeker, een zesdaagse werkweek en de zondag was dan bij uitstek de dag waarop hij er met zijn vrouw en kinderen op uit trok en veel ondernam.

Hij stierf op 18 augustus 2000.