Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Willem Nusmeijer
Foto van de maand oktober 2012

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In oktober 2012 was de beurt aan: Willem Nusmeijer

Willem Nusmeijer werd geboren in Losser op 1 juli 1927. Na de lagere school ging hij naar de ULO in Enschede. Van Heek in Losser was zijn eerste werkgever. Twaalf jaar lang was hij daar te vinden op het laboratorium, waarvoor hij tegelijkertijd ook een opleiding volgde. Daarna veranderde hij van baan en trad in dienst van het postkantoor in Losser. Hij begon nog onder de oude heer Melis. Later werd diens zoon Wim zijn directeur. Willem Nusmeijer was in de jaren dat een postkantoor nog een centrale functie had in een dorp, een zeer bekend en geliefd figuur. Eerst in het pand aan de Gronausestraat (nu Hanterink badmode) en later in het nieuwe onderkomen van de PTT op de Brink. In noodgevallen werkte Willem ook wel eens op andere postkantoren in de regio. Als hoofdemployé heeft hij ruim negenentwintig jaar dienst gedaan. Door de privatisering zouden de postkantoren langzamerhand gaan verdwijnen. In 1990 kwamen al de eerste signalen dat de kantoren in De Lutte en Overdinkel zouden worden omgezet in agentschappen. Ook in dorp Losser werd het kantoor uiteindelijk ondergebracht in de Brunawinkel op De Brink.

Buiten het toenmalige postkantoor kon men Willem Nusmeijer ook op verschillende andere plaatsen tegenkomen. Hij was oprichter van de tafeltennisvereniging Smash, waar hij zelf meespeelde. Door zijn grote belangstelling voor de geschiedenis en voor antieke gebruiksvoorwerpen, was hij in 1969 ook betrokken bij de oprichting van de Historische Kring Losser, samen met onder meer de heren Tepe, Zwaferink, Bourgonje en Holst. Tot 1980 maakte hij deel uit van het bestuur. Hij had zelf een collectie oude foto’s waar hij ook dia’s van had gemaakt die hij vroeger wel eens vertoonde.

Willem Nusmeijer stond ook aan de wieg van het Berichtenblad van de hervormde gemeente. Oorspronkelijk was er één uitgave met Hervormd Enschede en hij was van mening dat er een apart blad voor Losser moest komen. Circa twintig jaar maakte hij deel uit van het kerkbestuur en onder meer als kerkelijk ontvanger (penningmeester) heeft hij daar heel veel werk verzet.

Zijn grote hobby was orgelspelen en zingen bij de Christelijke Gemengde Zangvereniging Looft den Heer, een koor dat al in 1919 werd opgericht, maar nu helaas niet meer bestaat. Willem Nusmeijer stond daar bij de tenoren. Maar ook thuis zong hij graag en begeleidde zichzelf op het orgel.

Noaberplicht stond hoog in zijn vaandel. De buurt kon rustig op vakantie gaan, Willem zorgde ervoor dat de tuinen er keurig bij lagen. Veel buren in de Veldzijde vertrouwden hem dan ook de sleutel van hun huis toe.

Willem Nusmeijer trad op 1 augustus 1953 in het huwelijk met Corrie Willemsen en het echtpaar kreeg twee zonen.

Hij overleed op 9 augustus 2003.