Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Hermanna Helena Elisabeth (Manna) Osse – Reimerink
Foto van de maand december 2012

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In december 2012 was de beurt aan: Hermanna Helena Elisabeth (Manna) Osse – Reimerink

Manna Reimerink werd geboren op 5 augustus 1905 te Losser.

Zij trad in het huwelijk met Hendrikus Nicolaas Johannes (Hendrik) Osse. De kerkelijke inzegening vond plaats op 20 mei 1947. Hendrik was één van de zonen uit het huwelijk van Petrus Zwiebertus Osse (geb. op 2-3-1835 te Oldemarkt, overleden op 12-4-1918 te Losser) en Johanna Maria Hendrika (Hanna) Alink (geb. op 8-11-1848 te Denekamp en overleden op 3-2-1926 te Losser). Petrus Zwiebertus is bij dit huwelijk al een vermogend man. Er bestaat een foto van Hanna Alink, waarop zij een gouden ketting draagt met daaraan een kruis dat geheel bezet is met diamanten. De gouden ketting woog 100 gram. Uit dit tweede huwelijk van Petrus Zwiebertus, dat werd gesloten op 16-10-1871, kwamen 8 kinderen voort waarvan de eerste en de derde zeer jong overlijden. De tweede zoon, Nicolaas (geb. op 08-11-1874) werd bakker en overleed op 24-07- 1921 te Enschede, ongehuwd. Dochter Hermina (geb. op 10-06-1879, overleden op 30-03-1959) was de vierde in de rij. Zij bleef ook ongehuwd en woonde samen met haar broers. Van haar is bekend, dat ze graag naar veilingen ging om daar antiek te kopen. Hendrik (geb.13-01-1882), de zoon waarmee Manna Reimerink dus trouwde, was het vijfde kind en daarna kwamen achtereenvolgens Frans (geb. op 15-11-1884, overleden op 24-05-1971), ongehuwd, Joop (geb. op 30-11-1887, overleden op 15-02-1975). Joop Osse was gehuwd met Johanna A.H. Kempers. Het huwelijk bleef kinderloos. En als achtste in de rij kwam Alphons (geb. op 09-02-1890, overleden op 20-9-1985), ongehuwd.

Manna Reimerink is bijna 42 jaar als zij met Hendrik in het huwelijk treedt. Hij is dan al 65 jaar en van beroep landbouwer. Op 8 maart 1948 wordt zoon Peter geboren.

Manna stamde uit een zeer gelovige familie en zelf was zij er diep van overtuigd dat God de wereld had geschapen met alles wat er “in en op was”. Thuis had ze altijd geholpen in de bakkerij annex winkel in koloniale waren, die stond aan de Oldenzaalsestraat tegenover de ingang naar de H. Maria Geboortekerk. Zoals wel vaker het geval was bij panden uit die tijd, zat de ingang op de hoek. De gevel was getooid met verschillende reclameborden, zoals “Van Nelle’s gebroken thee” en “Koffie alleen in pakjes”. ’s Zondags na de H. Mis gingen veel parochianen naar de winkel om inkopen te doen en nieuwtjes uit te wisselen.

Rechts naast dit huis liep een kerkepad door de heide in de richting van de huidige Veldmatenweg. De boeren van onder meer de erven Saller en ’n Kiekert gingen langs dit pad naar de kerk. Manna schonk in deze winkel ook wel koffie (of andere drank) terwijl ze daar geen vergunning voor had. Een inspecteur wilde haar daarbij eens op heterdaad betrappen en ging er zelf koffie drinken. Maar Manna was een slimme vrouw en had al lang onraad geroken. Toen de man wilde afrekenen zei ze: “Dee koffie kost oe niks, mar dat’ie doar op den stool heb zett’n kost oe veertig cent”.

Voor haar man en haar zoon Peter had zij alles over. Hendrik Osse overleed op 24 september 1967. Het bidprentje vermeldt dat hij een goede vader en een bezorgde echtgenoot was en een voorbeeld door zijn geloof en godsdienstzin. Manna stond er nu met Peter alleen voor. Zij was een vrouw, die vasthoudend opkwam voor haar principes, eigendom, geloof, familie en traditie. Vol energie en strijdlust zette zij zich daarvoor in.

Toen haar huis aan het einde van de jaren vijftig moest wijken in verband met de geplande nieuwbouw van onder meer de winkelflat aan de St. Maartenstraat, had dat dan ook verschillende juridische procedures tot gevolg, die zelfs landelijke artikelen in de Telegraaf opleverden.

Manna woonde daarna, samen met haar zoon Peter in een boerderijtje in de Voswinkel dat stond aan de huidige Rondweg.

Manna Osse-Reimerink overleed op 22 januari 1985.