Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Pijnappel Toon
Foto van de maand februari 2013

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In februari 2013 was de beurt aan: Antonius (Toon) Pijnappel

Toon Pijnappel werd geboren op 3 maart 1935 te Oldenzaal. Daar doorliep hij de lagere school om vervolgens naar de ambachtsschool te gaan. Op veertienjarige leeftijd ging Toon werken bij de Kon. Machinefabriek gebr. Stork te Hengelo. Tegelijkertijd bezocht hij de toenmalige fabrieksschool, de Wilhelminaschool, om daarnaast nog deel te nemen aan een opleiding tot metaaldraaier. Na zijn militaire dienst ging hij als metaaldraaier aan de slag bij de Fa. Dikkers, eveneens in Hengelo. In zijn vrije tijd zette hij zich in als jeugdleider bij de Katholieke Arbeidersjeugd.

Op zesentwintig jarige leeftijd werden er andere toekomstplannen gemaakt. Toon Pijnappel solliciteerde bij de douane en zo kwam hij in 1961, in Roermond terecht. Inmiddels was hij getrouwd met Waltraud Maria Schulte en zij gingen wonen in Vlodrop. Daar werden ook de twee dochters geboren. Als douaneman deed Toon vanuit Roermond  velddiensten zowel aan de Nederlands-Duitse als Nederlands-Belgische grens. Hij heeft in die tijd het laatste staartje van de botersmokkel naar België nog meegemaakt.

Maar de geboren Tukker verlangde terug naar Twente en een vacante plaats bij de douane in Overdinkel in 1968 bracht het gezin Pijnappel naar het Losserse grensdorp. In 1970 werd Toon Pijnappel voorzitter van de plaatselijke afdeling van de ambtenarenbond ABVA-KABO. Ook was hij lid van het r.-k. kerkbestuur. Toen raakte hij ook politiek geïnteresseerd en werd raadslid voor de PPR. De PPR was een radicaal-christelijke partij, opgericht op 27 april 1968 door christenradicalen die zich hadden afgesplitst van vooral de Katholieke Volkspartij en in mindere mate de Anti-Revolutionaire Partij. In 1990 fuseerde de PPR met CPN, EVP en PSP tot Groen Links. Toon Pijnappel was fractievoorzitter van de PPR tot 1993 (de partij was in Losser nog zelfstandig gebleven) en in die periode zorgde hij met zijn kritische opstelling en lastige vragen voor levendige raadsvergaderingen en overeenkomstige publiciteit.

Tegelijk met het einde van zijn politieke carrière nam hij in 1993 ook afscheid van de douane. De oorspronkelijk zelfstandige douanepost Overdinkel ressorteerde al sinds 1973 onder Enschede. Maar de reorganisaties en de automatisering zorgden steeds weer voor veranderingen. De grensposten zowel in Overdinkel als in Glane waren in de loop der jaren steeds rustiger geworden. En met het vooruitzicht van de open grenzen was Toon de laatste twee jaar (1990-1992) de enige douaneman. Bij afwezigheid werd hij vervangen door een collega uit Glanerbrug. Het douanekantoor Overdinkel-Tiekerhook sloot de deuren per 1 januari 1993. De Europsese binnengrenzen hielden toen op te bestaan en “de poal” ging voorgoed omhoog. De grenspost in Overdinkel was na de Tweede Wereldoorlog weer geopend op 1 november 1954. Het douanekantoor begon indertijd in de voormalige winkel van de familie Lodewijks en vanaf de eerste dag werden daar voor de douaneambtenaren twee kannen koffie gezet. Ook toen ze het eigen kantoor hadden betrokken werd door de familie voor koffie gezorgd, tot op het laatst.

Toon Pijnappel had een eenendertigjarige loopbaan als douaneambtenaar, was uitgekeken op de plaatselijke politiek en wilde het wat kalmer aan gaan doen. Maar dat pakte anders uit. In 1995 was hij van Overdinkel verhuisd naar Losser en al snel werd hem gevraagd om voorzitter te worden van de Sportraad, een functie die hij vervulde tot 2001.

In de jaren 2000 en 2001was er in Losser bij een deel van de bevolking onrust en ontevredenheid over het gemeentebestuur en de plaatselijke politiek. Dit bracht een aantal burgers er toe om een nieuwe partij op te richten en men vroeg hem om deze partij te gaan leiden als fractievoorzitter. Na veel aarzeling stelde hij zich beschikbaar. De nieuwe partij Burgerforum kwam bij de verkiezingen in 2002 in één keer op vier zetels en Toon was tot 2004 fractievoorzitter. Toen in mei 2004 de burgemeester en het toenmalige college moesten aftreden als nasleep van de financiële tekorten door de deelname aan de Landesgartenschau 2003 samen met Gronau, kreeg het nieuwe college ook een andere politieke samenstelling en Toon Pijnappel werd wethouder, een in zijn ogen verantwoordelijke en mooie taak.

Toon Pijnappel is overleden op 18 mei 2019.