Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Reimer Henny
Foto van de maand juni 2013

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In juni 2013 was de beurt aan: Hendrikus Antonius (Henny) Reimer

Hennie Reimer werd geboren in De Lutte op 15 januari 1929. Hij trouwde met Truus Keizer. Twintig jaar lang, van 1956 tot 1976, dreef hij een groentewinkel aan de Dorpsstraat in zijn geboorteplaats en werd zo een bekende Luttenaar.

In zijn winkel was een hoekje vrijgemaakt voor de VVV en dat had tot gevolg dat hij  in de zomermaanden automatisch VVV-informant werd voor de vele toeristen, die ook toen al De Lutte aandeden. Door omstandigheden moest hij met zijn winkel tot sanering overgaan. Maar niets doen, dat was voor hem geen optie. Hij had altijd veel contact met de bevolking, ook met de boeren in het buitengebied en bovendien was hij zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn dorp.

Binnen de provincie Overijssel was het zogenoemde veldnamenonderzoek opgestart. De gehele provincie zou met behulp van vrijwilligers van de historische verenigingen in kaart worden gebracht, zodat alle geschiedkundige veldnamen bewaard zouden blijven.

In De Lutte was met hulp van het bestuur van de Historische Kring Losser een eigen historische vereniging opgericht, “De Dree Marken” genaamd en ook hier werd het veldnamenonderzoek ter hand genomen. Hennie Reimer was secretaris en de juiste persoon om de boer op te gaan en proberen te achterhalen wat men nog kon vertellen over alle oude benamingen.  Met ingang van 1 april 1982 kon hij in WBO-verband (Werkverband Buiten Objecten) met dit karwei beginnen. Zijn veldwerk, waarbij hij samenwerkte met J. Oude Nijhuis, en de gesprekken die hij voerde met zo’n driehonderd, voornamelijk oudere inwoners van De Lutte en directe omgeving, leverden ruim drieduizend veldnamen op. Het was de bedoeling dat het resultaat in 1986 gepubliceerd zou worden. De provincie stelde echter opeens andere prioriteiten en zo zijn de resultaten van dit onderzoek dus nooit in druk verschenen. Maar gelukkig voor De Lutte is alles wel vastgelegd.

Hennie  Reimer kreeg ook een baan bij de VVV en in die hoedanigheid was hij betrokken bij het tot stand komen van menig prachtige fietsroute, waaronder het pronkstuk de Gildehaus-Dinkelroute, een grensoverschrijdende fietstocht, die nog altijd behoort tot één van de mooiste van het land en veel toeristen trekt.

Diverse verenigingen en ook hotels weten hem nog steeds te vinden. Hij gaat wandelen en fietsen met de gasten en verzorgt klootschietwedstrijden. En bij al deze evenementen weet hij natuurlijk allerlei historische bijzonderheden te vertellen.

Hij heeft een grote verzameling historische foto’s en aktes en de verhalen, die hij van de boeren hoorde, heeft hij opgeschreven. En daarnaast beleeft hij veel plezier aan zijn tuin en, hoe kan het anders voor een ex-groenteboer, ook aan zijn moestuin.
Hennie Reimer is overleden op 7 januari 2008.