Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Roest Joop
Foto van de maand juli 2013

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In juli 2013 was de beurt aan: Jochem Gerrit (Joop) Roest

Joop Roest werd geboren op 4 maart 1910 te Lopik. Hij bracht zijn jeugd door in het grensdorp Glanerbrug, toen nog gemeente Lonneker en in Enschede. In die stad volgde hij de HBS-B opleiding aan het Gemeentelijke Lyceum aan de toenmalige Haaksbergerstraat bij het oude politiebureau en vervolgens ging hij naar de Hogere Textielschool. Deze school was in 1909 afgesplitst van de Nederlandsche School voor Nijverheid en Handel en in 1918 was de benaming “Hogere Textielschool” ingevoerd. In 1922 werd de nieuwbouw van de school aan het De Ruyterplein  geopend door de toenmalige minister van arbeid prof. mr. P.J.M. Aalberse. Hieruit blijkt wel hoe belangrijk en invloedrijk de Twentse textielindustrie toen was, ook landelijk gezien. Afgestudeerden aan deze school hadden de titel “textieltechnicus”.

Joop Roest begon zijn loopbaan in Winterswijk. Deze plaats in de Achterhoek had een grote textielindustrie. Fabrikant Jan Willink was daar een bekende naam. Op haar hoogtepunt bood de textielindustrie in Winterswijk werk aan 3000 werknemers. Tot 1960 was Joop Roest in deze plaats werkzaam. Toen kwam hij door een bedrijvenfusie naar Enschede.

In 1969 ging hij in Losser wonen. Hij was getrouwd met Trees de Graaff, lerares oude talen en het echtpaar betrok een huis aan de Hannekerveldweg.

Zij voelden zich hier snel thuis, mede door hun lidmaatschap van de pas opgerichte Historische Kring. De eerste aanzet was gegeven in 1967, maar het duurde tot 30 mei 1969 voordat de Stichting Historische Kring Losser een feit werd. Een tijdlang bestond de Historische Kring alleen maar uit elf bestuursleden. In 1983 waren er inmiddels circa honderd donateurs. Joop Roest hoorde bij de mensen van het eerste uur. Toen de eerste voorzitter, de heer H.L.W. Teepe (oud-directeur van het Rijksinternaat voor sociale jeugdzorg De Zandbergen) in 1971 op 71-jarige leeftijd onverwacht overleed werd Joop Roest voorzitter. Deze functie vervulde hij tot 1974. Toen nam mevrouw H. Z. Scherphof-Bekker de voorzittershamer van hem over. Mevrouw Roest stelde haar kennis van de klassieke talen graag ter beschikking van de leden van de Historische Kring om zo een bijdrage te leveren aan het historisch onderzoek.

Joop Roest vond en vindt het, naar eigen zeggen heel prettig om in een oud dorpsstraatje te wonen temidden van veel Lossernaren. Als natuurliefhebber was er voor hen in Winterswijk veel te beleven, maar in Losser bleek dat niet minder het geval te zijn. De Dinkel, omzoomd door zijn prachtige oevers en weilanden en de fraai gelegen boerderijen, speelde daarbij een belangrijke rol.

Joop Roest is op 26 januari 2011 in Losser overleden