Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Herman Schulten
Foto van de maand januari 2012

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 ecemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In januari 2014 was de beurt aan: Herman Schulten

Herman Schulten werd geboren op 15 januari 1945 te Losser, als zoon van een kleermaker. Hij gaat naar de Aloysiusschool en van 1957 tot 1960 naar de Pius X-ULO in Lonneker, de school van meester Berendsen zoals men toen zei. Na deze driejarige ULO maakt Herman de overstap naar de HBS-B opleiding aan het St. Jacobuscollege in Enschede. Directeur is de uit Losser afkomstige pater carmeliet Elshoff en het nieuwe schoolgebouw op het Wooldrik is dan net ingewijd. Herman Schulten behaalt in 1964 zijn diploma en dan wacht de militaire dienst. Tot november 1966 is hij onder de wapenen.

Zijn eerste baan in de burgermaatschappij is bij de gemeente Enschede. Hij wordt daar administratief medewerker, een functie die hij vervult van 1968 tot 1970. Dan krijgt hij een nieuwe baan bij de Sociale Dienst in de gemeente Ruurlo. Inmiddels is hij ook begonnen aan de opleiding MSA (Middelbaar sociale arbeid, maatschappelijk werk). Deze studie rondt hij af in 1972 en dan keert hij terug naar de gemeente Enschede. Daar blijft hij werkzaam tot 1990, eerst als chef administratie van de Gemeentelijke Sociale Dienst en vervolgens als chef automatisering van deze afdeling. Daarna wordt hij stafmedewerker Organisatie en automatisering. Hij schoolt zich bij via meerdere automatiseringscursussen, zowel intern als extern en van 1983 tot 1987 volgt hij tevens een HBO-opleiding Bedrijfskunde.

In Losser was hij in 1970 al op de kandidatenlijst voor de KVP terecht gekomen, maar echt actief in de plaatselijke politiek werd hij in 1977 bij de totstandkoming van het CDA. Toen in 1980 de heer Van de Woning tussentijds als wethouder stopte en Herman Meijering hem opvolgde, kreeg Herman Schulten de taak de dertien man sterke fractie van de Christen Democraten in de Losserse raad te gaan aanvoeren. Dit blijft hij doen tot eind 1982, maar door zijn drukke dagelijkse werkzaamheden trekt hij zich terug en wordt fractielid. Hij blijft in de luwte van de fractie tot 1990, waarbij hij wel deelneemt aan diverse gemeentelijke commissies. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 1990, waarbij het zetelaantal van iedere partij gelijk bleef ten opzichte van de vorige verkiezingen, wordt hij wethouder met de portefeuille Sociale Zaken/ Sociaal Werk/Werkgelegenheid. Het is een functie waarbij je vaak geconfronteerd wordt met moeilijkheden op het menselijke vlak en waarbij je politiek nauwelijks kunt scoren. Hij heeft een goede start, want onder zijn voorganger is de werkloosheid gedaald evenals het aantal mensen dat voor de Algemene Bijstand is ingeschreven. Het aantal RWW-ers liep terug van 346 naar 296 en het aantal bijstandsgerechtigden van 133 naar 108. Ook de contacten Losser-Widnoje vallen onder zijn supervisie. Vanaf 1984 hadden er diverse uitwisselingen plaats gevonden, op bestuurlijk niveau, maar ook in het kader van onderwijs, muziek en cultuur. En er werden op zakelijk gebied contacten gelegd.

In 1992 krijgt Herman Schulten de portefeuille Financien/ Openbare werken/Verkeer en wordt tevens eerste loco-burgemeester, een functie die hij blijft uitoefenen tot 2003.

Binnen de Losserse gemeenschap was hij actief bij het scoutingwerk van de AriŽnsgroep en hij voetbalde bij KVV Losser.

Een koninklijke onderscheiding valt hem ten deel in 2002: ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Na de verkiezingen van 2003 verlaat hij de Losserse politiek en wordt lid van de CDA-fractie in de Provinciale Staten van Overijssel.

Herman Schulten was getrouwd met J.A.J. Oude Nijhuis, die op 4 augustus 1986 overleed. Daarna trad hij opnieuw in het huwelijk met Valentina A. Jurjewa. Hij heeft drie kinderen en twee kleinkinderen.