Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Antonius Johannes (Johan) Smellink
Foto van de maand maart 2012

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 ecemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In maart 2014 was de beurt aan: Antonius Johannes (Johan) Smellink

Johan Smellink werd op 24 januari 1918 geboren te Ootmarsum. Na de lagere school werd hij op de ambachtsschool opgeleid tot smid.

In de mobilisatietijd was hij gelegerd op het vliegveld Valkenburg bij Den Haag en maakte daar de inval van de Duitsers mee.

Daarna volgde een loopbaan bij de politie en in 1946 kwam hij in Losser wonen. Hij was gehuwd met Marijke Kingma.

Johan Smellink was een strenge agent waar met ontzag over gesproken werd. In Losser had hij de rang van wachtmeester 1e klas. Hij kreeg de bijnaam Rio Kid, een naam die ongetwijfeld was verzonnen door de jongeren uit de vijftiger jaren en die wel van enig respect getuigt. (Rio Kid was de hoofdpersoon en revolverheld uit populaire westerns en stripboeken uit die tijd).

Het toenmalige “nozemprobleem” (er verscheen van regeringswege zelfs een rapport over de “maatschappelijke verwildering van de jeugd”), loste hij op zijn eigen doortastende wijze op. De groep nozems uit Glanerbrug, die duidelijk van plan waren om de boel op stelten te zetten, werd door de politie opgewacht op de Gronausestraat ter hoogte van de melkfabriek en door Johan Smellink met nog twee collega’s het dorp uit geknuppeld. “Ze zijn nooit meer in Losser geweest”, wordt er gezegd. Of dat waar is, is natuurlijk de vraag, maar ze zijn in ieder geval niet meer als nozems gesignaleerd, want dan had Johan Smellink ongetwijfeld weer ingegrepen.

Politieagent Smellink zorgde in Losser voor orde en volgde daarbij de letter van de wet. Mocht er ergens niet gevoetbald worden en deed je dat toch: pech gehad, dan was je de voetbal kwijt. En dat is menig jongen overkomen. Dat gold ook voor andere overtredingen. Hij heeft heel veel bekeuringen uitgedeeld in Losser.

Een dronken man werd zonder pardon opgepakt en opgesloten in de Oude Toren en later in de cel bij het nieuwe politiebureau aan de Muchteweg.

Fietsen zonder licht was er ook niet bij. Johann Smellink wist zich zeer strategisch op te stellen in de bosjes en dan was je erbij.

Hij regelde ook de pachtakten voor de boeren, die er als dank dan voor zorgden, dat er wel eens wild op tafel kwam.

Politieagent Smellink deed dienst in Losser tot 1974. Toen liet zijn gezondheid hem in de steek en werd hij afgekeurd. Hij was daarna vaak te vinden in zijn volkstuin, want tuinieren was een van zijn hobby’s. Ook knutselde hij graag met hout.

Johan Smellink zette zich ook op andere wijze in voor de Losserse gemeenschap. Zo maakte hij deel uit van het bestuur van de Bernardus Stichting. Maar ook de toenmalige speeltuin aan de Scholtinkstraat werd mede op zijn initiatief opgericht.

Zijn grote liefde gold echter de muziek. Hij was bijna twintig jaar lang (tot 1977) voorzitter van Excelsior. Hij was medeoprichter en voorzitter van de Muziekfederatie en stond ook aan de wieg van de Muziekschool.

Johan Smellink, die lange tijd het gezicht van de politie in Losser mede heeft bepaald, overleed op 30 november 1999.