Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Johan Smudde
Foto van de maand mei 2014

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 ecemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In mei 2014 was de beurt aan: Johan Smudde

Johan Smudde werd geboren op 21 april 1924 op het eeuwen oude erve Horstkamp aan de Gildehauserweg 35. Hij was de zoon van Gerhardus Smudde en Johanna Berendina Zwaferink. Johan groeide op in het Losser van de twintiger en dertiger jaren, waar burgemeester Van Helvoort de scepter zwaaide. De Gildehauserweg werd ook de Graafschapsweg genoemd, omdat dit een van de wegen was, die was naar het graafschap Bentheim leidde. Een andere benaming was Zwarte Weg, maar dat zal verband houden met het aanzien van dit pad, dat was verhard met sintels (verbrande stukken steenkool). De boerderij waar Johan werd geboren, lag toen nog echt buiten het eigenlijke dorp.

Johan Smudde is zijn hele leven op dit erve blijven wonen. Hij was met hart en ziel gehecht aan zijn geboortegrond. Hij nam de boerderij van zijn ouders over en bij zijn huwelijk in 1961 met Marietje Kiewik werd er een nieuw woonhuis gebouwd. Het oude huis bleef staan en werd een onderkomen voor het vee. Hij was een harde werker en trots op wat hij had bereikt. Trouw en degelijkheid stonden bij hem hoog in het vaandel.

Johan Smudde behoorde tot die agrariërs, voor wie het boerenbedrijf ook een hobby was. Hij deed zijn werk altijd met bijzonder veel plezier. Hij wordt omschreven als een deskundige boer, zowel in de omgang met vee het vee, als met de natuur.

Naast het boerenwerk was in het najaar de jacht zijn grote passie.

Maar Johan was ook een man, die hield van gezelligheid. Hij had graag mensen om zich heen en hij hechtte veel waarde aan de familieband. Tijdens die gezellige bijeenkomsten kon hij dan, vaak onverwacht, zeer humoristisch uit de hoek komen.

Het erve Horstkamp wordt reeds in 1475 genoemd en heeft een rijke geschiedenis, waarin namen voorkomen als Nitert, Pinninck, en Bloemen. In 1781 moest de toenmalige bewoner als pacht afdragen: “9 mudde rogge, 7 schepel boekweit, 1 verken of 6 gulden, 3 paar hoenders, 7 pond vlas of 30 stuiver en 2 spandienste”. In 1832 is het erve eigendom van H.J.G. Essink uit Oldenzaal.

De boerderij stond niet altijd op deze plaats, maar lag vlak bij het erve Nijland (ter Denge). In 1887 is het huis afgebrand. Met toestemming van het Koninkrijk Hannover en de Staat der Nederlanden werd het verplaatst en weer opgebouwd op de huidige plek. De plek waar de boerderij oorspronkelijk stond wordt aangeduid met “Horstkamps Hoesstie”.

Johan Smudde, die zijn hele leven lang op deze historische boerderij aan de Gildehauserweg heeft gewoond, overleed op 25 juni 2005.