Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Jennie Wilhelmina (Jennie) Spiele
Foto van de maand juni 2014

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 ecemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In juni 2014 was de beurt aan: Jennie Wilhelmina (Jennie) Spiele

Jennie Spiele werd geboren op 20 mei 1901 op de boerderij De Wigger aan de Gronausestraat in de Zoeke. Dit huis en erf heeft een hele lange geschiedenis. In 1563 is er al een vermelding te vinden, maar vermoedelijk is het nog ouder. De naam Lange en Korte Wigger komt voort uit een overlevering. Men zegt dat twee gebroeders Wigger, een kleine (korte) en een lange, het erf hebben verdeeld. Het meest naar de weg toe ligt de Korte Wigger. De lange Wigger was oorspronkelijk een los-hoes met een bovenkamer, gebouwd in vakwerkstijl.

Het erve draagt het jaartal 1718, maar zal toen gerenoveerd of herbouwd zijn , want het is dus al veel ouder.

Jennie Spiele is haar hele leven op deze boerderij blijven wonen, samen met drie van haar broers. Zij had ťťn zuster, Doortje en vier broers, Jan, Gerrit, Diederik en Dirk. Alleen Doortje en Dirk waren getrouwd.

Jennie ging in Losser naar de lagere school en toen de mogelijkheid er was ging zij naar de Lonneker landbouwhuishoudschool.

In de negentiende eeuw was er in Nederland een grote landbouwcrisis geweest. Met name op de zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland werd bittere armoede geleden. De overheid ging zich toen met de landbouw bemoeien. Kunstmest deed zijn intrede, er kwam landbouwvoorlichting, zuivelconsulenten en ook het landbouwonderwijs werd uitgebreid en bevorderd. De boeren in de toenmalige gemeente Lonneker waren zeer actief. Daar was aan het einde van de negentiende eeuw al een coŲperatieve landbouwbank en melkinrichting. In 1921 werd er ook een landbouwhuishoudschool opgericht in het gebouw van de Lonneker MULO aan de Dr. Benthemstraat / hoek Deurningerstraat in Enschede. Niet-leerplichtige leerlingen konden daar een tweejarige cursus volgen en zich bekwamen in koken, naaien en allerlei andere zaken die voor een goede huishouding noodzakelijk werden geacht.

Jennie Spiele ging hier ook naar toe en zij werd een echte boerin, die inderdaad goed kon koken en naaien en ook alle andere vaardigheden had, die op een boerderij nodig waren.

Zij was medeoprichtster van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Lonneker. Men begon in 1931 met tweeŽndertig leden en Lonneker was de eerste afdeling in Overijssel die zich bij de landelijke bond aansloot. Jennie Spiele was daar secretaris en zeer betrokken. Zij had veel interesse voor de politiek en voor sociale zaken en ook dat kwam daar aan de orde.

Zij heeft al haar broers en zussen overleefd en stierf op 27 juli 1986 in Oldenzaal.