Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

 Bernardus Antonius Jozeph (Bernard) en Helena Johanna (Leen) Vollenbroek-Nijmeijer
Foto van de maand september 2014

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 ecemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In september 2014 was de beurt aan: Bernardus Antonius Jozeph (Bernard) en Helena Johanna (Leen) Vollenbroek-Nijmeijer

Bernard Vollenbroek werd geboren op 17 maart 1921. Zijn vader werkte in Hengelo bij galanteriezaak Hofstede. In 1928 bouwde deze firma een pand in Losser aan de Gronausestraat, waarin onder meer ook een galanteriezaak werd gevestigd. Op de hoek was de winkel/drukkerij van De Lange te vinden. Vader Vollenbroek kwam met zijn vrouw en drie kinderen naar Losser en ging in die galanteriezaak werken. Later kocht hij deze zaak.

Bernard Vollenbroek trouwde op 8 augustus 1950 met Leen Nijmeijer (geboren 5 december 1922).

Bernard en Leen Vollenbroek zetten deze winkel in huishoudelijke artikelen voort.

Bernard heeft daar, samen met zijn vrouw met veel plezier gewerkt tot aan zijn zeventigste jaar.

Het werken in de winkel slokte veel tijd op en Bernard kwam dan ook niet toe aan hobby’s. De vrije tijd die hij overhield werd in dienst gesteld van het verenigingsleven. Dat zijn inzet daarbij groot was blijkt wel uit de vele onderscheidingen die hij heeft mogen ontvangen: de Koninklijke Eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, het Gouden Bondskruis van de EHBO en de Orde van Verdienste van de Gemeente Losser.

Leen Vollenbroek was een vrouw met een positieve levensinstelling. Ze was een vertrouwde figuur voor de vele klanten, die altijd konden rekenen op deskundig advies. Allerhande huishoudelijke artikelen waren er te vinden en alter kwam er ook speelgoed in het assortiment. Leen heeft haar hele leven hard moeten werken en was ook zeer sociaal bewogen. Ze wordt omschreven als iemand op wie je nooit tevergeefs een beroep deed.

Het echtpaar woonde boven de zaak, maar toen de gezondheid hen steeds meer in de steek liet ruilden ze deze bovenwoning in voor een huisje aan de Vlasakker.

Leen Vollenbroek stierf plotseling op 16 november 2000.

Bernard Vollenbroek overleed op 14 september 2002.

De huishoudelijke artikelenzaak heeft nog bestaan tot 1 april 2005. De winkel werd in de loop der jaren diverse keren gemoderniseerd en ook de reclamefolders met de wekelijkse aanbiedingen speelden in op de moderne tijd. Maar de komst van een vestiging van een landelijke keten betekende ook hier uiteindelijk een te grote concurrentie.