Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Guus van de Wetering
Foto van de maand november 2014

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 ecemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In november 2014 was de beurt aan: Guus van de Wetering

Guus van de Wetering werd geboren op 31 juli 1923 in Didam. Hij kwam in 1950 naar Losser en werd hier gemeenteontvanger.

Daarvoor had hij op gemeentelijk niveau al diverse functies gehad. Zij loopbaan was begonnen in 1940 als volontair in de gemeente Wehl. In 1943 dook hij onder, om vervolgens in 1944 met een vals persoonsbewijs te gaan werken in Aalten, op het kantoor van een grossier in levensmiddelen. Dat ging goed tot veertien dagen voor de bevrijding. Toen werd hij gevangen gezet in de gevangenis De Kruisberg in Doetinchem. In 1945 kreeg hij een baan in Didam, als administrateur op het Bureau van roerende goederen van vijanden en landverraders. In september 1947 werd hij overgeplaatst naar de Afdeling Bevolking en in 1948 werkte hij ook nog een korte periode in het gemeentehuis in Zuilen. In april van dat jaar werd hij gemeenteambtenaar in Zevenaar. Vervolgens kwam Guus in september 1950 in dienst bij de gemeente Losser en daar is hij gebleven. Per 1 juli 1956 werd hij gemeenteontvanger. In die functie was hij verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de gemeente, een veelomvattende baan. Aan zijn werkzame leven kwam op 1augustus 1984 een einde toen hij gebruik ging maken van de VUT-regeling.

Guus van de Wetering trouwde met G.C.M. Lukassen en het echtpaar kreeg vijf kinderen.

Binnen de Losserse gemeenschap kom je Guus van de Wetering op heel veel plaatsen tegen. Postzegels verzamelen is zijn grote hobby. Hij was dan ook medeoprichter en bestuurslid van de Postzegelclub. TweeŽntwintig jaar lang was hij penningmeester van het Rode Kruis. Hij verzorgde gedurende een periode van zeven jaar de bloedtransfusieavonden in Losser.

Bij de gymnastiekafdeling van KSV Losser, die in 1971 opging in de Algemene Gymnastiekvereniging Losser was hij achttien jaar penningmeester. Van 1975 tot 1981 was hij ook administrateur van de Muziekschool, toen een instituut met 1200 leerlingen en 30 docenten. Maar dat was in die tijd een betaalde baan.

Guus van de Wetering maakte in de tachtiger jaren ook deel uit van het bestuur van de Stichting Katholieke Onderwijs Belangen.

Een heel andere activiteit was zijn inzet bij de oprichting van de eerste tennisclub Brilmansdennen, ofschoon hij daar zelf nooit lid van is geweest. Om aan te tonen dat zoín club bestaansrecht zou hebben, moest hij handtekeningen verzamelen. Dat deed hij onder meer bij de fabriek van Van Heek, onder het personeel van de Vliegbasis, bij doktoren, gemeenteambtenaren enz. Guus kon uiteindelijk 160 handtekeningen overleggen.

Ook in het carnavalsgebeuren was hij actief. Voor het jeugdcarnaval op de basisscholen verzorgde hij de draaiboeken, de organisatie en natuurlijk ook het financiŽle gedeelte.

Naast het verzamelen van postzegels is Guus van de Wetering actief bij jeu de boules en daarnaast gaat hij graag bridgen.

Guus van de Wetering is overleden op 11 jan 2019.