Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Gerard Wevers
Foto van de maand december 2014

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 ecemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In februari 2014 was de beurt aan: Gerard Wevers

Gerard Wevers werd geboren op 13 juni 1946 te Enschede. Hij ging daar naar de St. Jozefschool, een r.k. lagere school bij de gelijknamige kerk, in die jaren nog een jongensschool. Daarna behaalde hij het MULO-A diploma (+wiskunde) aan de r.k. Aloysius-ULO, ook een jongensschool in dezelfde buurt.

Op 3 september 1962 trad hij in dienst van de gemeente Enschede. Hij ging werken bij de Dienst Openbare Werken en Volkshuishuisvesting, eerst als archiefverzorger en vervolgens als medewerker van het directiesecretariaat. Maar het was werken en leren in die tijd; van 1962 tot 1964 ging Gerard Wevers naar de Avond-HBS. Daarna volgde hij de opleiding Archiefverzorging I en Gemeente-administratie I.

Op 1 juni 1968 trad hij in dienst bij de gemeente Losser, op de Afdeling FinanciŽn. Hij werd daar eerst algemeen financieel medewerker, later beleidsmedewerker gemeentefinanciŽn.

Tegelijkertijd vervolgde hij zijn studie: van 1968 tot 1972 rondde hij de opleiding GemeentefinanciŽn af.

Toen hij in Losser kwam werken was de afdeling financiŽn en het kantoor van de gemeenteontvanger gehuisvest in een houten barak achter de vroegere burgemeesterswoning. Dat was dus zweten in de zomer (en dat voor een ambtenaar; aldus zijn eigen woorden). Hij had in zijn loopbaan achtereenvolgens te maken met twee afdelingchefs de heren H. Engbers en J. Pot, de latere gemeentesecretaris. Bekende collegaís uit de eerste jaren waren de heren J. Nijhuis en W. Butterhof.

Gerard Wevers heeft zijn werk altijd met veel plezier gedaan. In 1983 werd hij hoofd van de Afdeling FinanciŽn. Hij heeft zijn werk eigenlijk zijn hele leven lang als een hobby ervaren. Op de Afdeling FinanciŽn heerste in zijn ogen altijd een zeer prettige werksfeer en dat was ook motiverend.

Gerard Wevers heeft gediend onder vijf burgemeesters: J.P.A.M. van de Sandt (tot 1976), W.M.A. Peters (tot 1986), J. Smit (tot 2000), N. van den Nieuwboer-Langenkamp (tot 2004) en als laatste de interim-burgemeester A. Bolhuis. Zesendertig jaar gemeentelijke geschiedenis heeft hij van nabij meegemaakt. Begrotingen en financiŽle plaatjes in alle soorten en maten zijn aan zijn oog voorbijgetrokken. Hij maakte de financieel goede tijden mee, waarin Losser trots kon zijn op het laagste belastingniveau in Overijssel en tevens goede voorzieningen had. De plantsoenen lagen er prachtig bij. Er werden ruim opgezette scholen gebouwd met grote speelplaatsen en ook veel groen. En het (openlucht)zwembad hoorde er nog gewoon bij.

Maar de laatste jaren van zijn loopbaan heeft hij ook de sterk afkalvende financiŽle positie van de gemeente meegemaakt met onder meer de verbouwingskosten van het gemeentehuis en de tekorten op Top Craft en LAGA 2003.

Gerard Wevers trouwde op 11 december 1969 met Jetty Bouma uit Enschede. Binnen de Losserse gemeenschap zette hij zijn financiŽle talenten ook in als penningmeester van de familievereniging van de Losserhof, de Stichting sociaal cultureel werk en de Stichting Bruegheliaans Festijn.

Op 1 oktober 2004 ging hij na een 42-jarig gemeentelijk dienstverband met vervroegd pensioen, door gebruik te maken van de Flexibele pensioenuittredingsregeling (FPU).