Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Jaap Zeelenberg
Foto van de maand maart 2015

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 ecemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In maart 2013 was de beurt aan: Jaap Zeelenberg

Jaap Zeelenberg werd geboren op 10 november 1916 in Bergschenhoek bij Rotterdam. Hij was de oudste in een gezin met elf kinderen en na de lagere school moest hij dan ook direct meehelpen om de kost te verdienen. Hij ging werken in landbouw- en veeteeltbedrijven.

Hij solliciteerde op 21 jarige leeftijd bij de marechaussee en op 11 augustus 1938 begon hij zijn opleiding in Apeldoorn. Zijn eerste standplaats werd Deventer.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, na het bombardement van Rotterdam, werd hij ingezet om daar puin te ruimen. Op 14 mei 1940 waren er in een kwartier tijd 158 bommen van 250 kg en 1150 van 50 kg op de stad gevallen. Er vielen circa 800 doden, 24.000 huizen gingen verloren en meer dan 80.000 mensen hadden geen dak meer boven hun hoofd.

Daarna kwam Jaap Zeelenberg terecht in Enschede en vervolgens in Haaksbergen, waar hij zijn vrouw Betsy Mulder leerde kennen. Overplaatsingen waren er nog steeds: weer naar Enschede en toen naar Eerbeek. Hij kwam in conflict met NSB-functionarissen en werd op staande voet ontslagen bij de marechaussee. Maar in hoger beroep werd hij in het gelijk gesteld.

Jaap Zeelenberg had toen de keus of naar Duitsland te gaan, om daar verplicht te werken voor de bezetters, of bij de politie dienst te gaan doen. Hij koos voor het laatste en werd in december 1944 geplaatst in Terborg.

Later verhuisde hij naar Buurse, waar hij zeseneenhalf jaar dienst deed. St. Isidorushoeve werd de volgende standplaats. Daar was hij vier jaar werkzaam.

In oktober 1954 werd hij bevorderd tot opperwachtmeester en op 15 februari 1955 kwam hij, in eerste instantie met tegenzin, naar Losser. Achteraf gezien heeft hij er echter geen moment spijt van gehad.

Zijn doel was om adjudant - groepscommandant te worden, een rang die hij uiteindelijk bereikte. Jaap Zeelenberg was in hart en nieren een politieman. Hij wordt omschreven als een bescheiden persoon, en altijd goedgehumeurd. Een goede gesprekspartner en men klopte nooit tevergeefs bij hem aan.

Hij ging op 30 november 1976 op zestigjarige leeftijd met pensioen om zich daarna met zijn hobby’s bezig te houden, te weten tuinieren, de jacht en de natuur.

Binnen de Losserse gemeenschap vervulde hij diverse functies. Hij spande zich onder meer in voor veilig Verkeer Losser. Ook was hij lange tijd voorzitter van de Stichting Katholieke Onderwijsbelangen. Samen met de heren Fischer (secretaris) en De Bruijn (penningmeester), vormde hij het dagelijks bestuur van deze stichting. Zij verhuisden in het midden van de jaren zeventig de oude Mariaschool uit het dorp naar de nieuwe wijk Veldzijde. Ook de katholieke basisscholen De Basis en De Marke kwam in hun bestuursperiode tot stand. Uiteindelijk beheerden zij zes katholieke lagere scholen met, zoals men toen nog zei daarbij aparte kleuterscholen en de r.k. ULO-school. In 1984 droeg Jaap Zeelenberg de voorzittershamer over aan Gerard Welpelo.

Jaap Zeelenberg overleed op 22 oktober 1987.