Oet Dorp en Marke 1993 - 2007

Een bloemlezing

Oet Dorp en Marke, het kwartaalschrift van de Historische Kring Losser, bestaat 15 jaar en verschijnt met ingang van de jaargang 2008 in een ander (groter en daardoor nog mooier) jasje.

Deze nieuwe start is gemarkeerd met de uitgave van een boek, met een bloemlezing uit de artikelen van de afgelopen vijftien jaren. Het eerste exemplaar van dit boek is op 11 april 2008 aangeboden aan ons lid (sinds de oprichting van de HKL in 1969) prof. dr. Max Heslinga uit Bilthoven.

Het boek is samengesteld door de redactie van Oet Dorp en Marke Losser. Het is te beschouwen als aflevering 1 van de jaargang 2008 van dit tijdschrift.

Leden van de Historische Kring (ook degenen die zich in het jaar 2008 nog als lid aanmelden) krijgen het boek gratis aangeboden.

Voor niet leden is het boek te koop voor € 12,50. [ Kijk in Boekwinkel ]

 

Redactie

Thea Evers-Evers

Andries Kuperus

Georg van Slageren

Stichting Historische Kring Losser

fotomontage Andries Kuperus

(fotomontage Andries Kuperus)

 

Colofon

Copyright:             Stichting Historische Kring Losser 2008

ISBN/EAN:             978-90-811583-3-6

Vormgeving:         Redactie Oet Dorp en Marke Losser

Druk:                     VDA-groep, Enschede

INHOUDSOPGAVE

blz. 7 Voorwoord

9 De Bleek en het Bleekwachtershuis
door Herman Bourgonje

13 Een plezierreis met Van Heek naar Amsterdam
door Thea Evers

21 De Heilige Gerardus Majella en Overdinkel
door Stien Meijerink-Hannink

25 Klootschieten in de twintiger en dertiger jaren
bewerkt door Thea Evers

31 Salon voor scheren en haarsnijden
door Jan Brilman

37 Het Drielandenpunt
door Stien Meijerink-Hannink

39 Opening Galerie ’t Nien-End
door Thea Evers

43 Losser omstreeks 1930
bewerkt door Thea Evers

51 Losser een witte vlek op de kaart
bewerkt door Herman Bourgonje

55 De dichter Marsman en het theehuisje van Menko
door Thea Evers

75 ‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart’
door Hans van Huizen

83 Eduard Lampe, de laatste der Tödden
door Thea Evers

99 Losser: ‘…het zag er heel anders, het rook er heel anders en het hoorde er heel anders.’
bewerkt door Georg van Slageren

117 De Marke Losser
door H.Z. Scherphof-Bekker

123 ‘…hetwelk natuurlijk met blijdschap en dankbaarheid is aanvaard.’
door Georg van Slageren

131 ‘Nijlandleu tichelleu’
door Marcel Nijland

141 Kleine Cees
door Bertus de Jongeburcht

149 Omzien in wrok of vergeven?
door Gusti Zurhorst

153 Geboren op de Gaffel…
door Alphons Lussing

159 Een grotere aardappel
door Engelien ter Heersche

165 ‘Er heerscht hier overal een gespannen atmosfeer…’
door Johan Blokhuis

171 Verantwoording